Informatiebijeenkomst over de nieuwe Omgevingswet

07-12-2017, Dorpshuis 't Perron Heeze

HEEZE-LEENDE-STERKSEL - Algemeen Belang Heeze-Leende (ABHL) organiseert een informatiebijeenkomst over de nieuwe Omgevingswet. Deze informatiebijeenkomst is openbaar en gratis toegankelijk. Het is op donderdag 7 december om 20:00 uur in dorpshuis ’t Perron Schoolstraat 48 in Heeze. Herman Litjens, een specialist op dit gebied, zal de presentatie verzorgen waarbij ook ruimte is om vragen te stellen. Het gaat enkel om informatieoverdracht over de aankomende wetswijziging zodat we beter voorbereid zijn.

De nieuwe omgevingswet maakt omgevingsrecht eenvoudiger. Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Zo wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten.

De komst van de Omgevingswet betekent dat er veel verandert. De wet bundelt bijvoorbeeld 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De wet treedt in 2021 in werking. Het is belangrijk dat de overheid nu al begint met de voorbereidingen. Anders lukt het niet om de wet in 2021 goed in te laten gaan. Met de nieuwe Omgevingswet wil het kabinet gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte geven. Zo kunnen zij hun omgevingsbeleid afstemmen op hun eigen behoeften en doelstellingen. Verder biedt de wet meer ruimte voor particuliere ideeën. Dit komt doordat er meer algemene regels gelden, in plaats van gedetailleerde vergunningen. Het doel staat voorop en niet het middel om er te komen. De houding bij het beoordelen van plannen is ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Zo ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven en organisaties om met ideeën te komen. Het kabinet maakt het omgevingsrecht makkelijker en voegt alle regelingen samen in 1 Omgevingswet.

Wat levert de Omgevingswet de Nederlander op? Een aantal feiten op een rij:

Van 26 wetten naar 1.
Van 5000 wetsartikelen naar 350.
Van 120 ministeriële regelingen naar 10.
Van 120 algemene maatregelen van bestuur naar 4.
1 wet voor de hele leefomgeving.
De wet maakt het mogelijk om lokale problemen ook lokaal op te lossen.
Van meerdere bestemmingsplannen naar 1 omgevingsplan.