Bezoek voortaan Heeze-Leende24.nl

De website is vernieuwd en is voortaan alleen nog maar te bereiken via www.heeze-leende24.nl. Deze nieuwe url vervangt heeze24.nl en leende24.nl.

Mocht je dus een snelkoppeling op de computer of tablet hebben, verander de url dan.

Voor iedereen die de app van Heeze-Leende24 op zijn mobiele telefoon heeft geïnstalleerd, dienen zij de nieuwe app te downloaden in de stores.

Mama Mia 2

15-11-2019, Dorpshuis 't Perron

HEEZE - Het vervolg op eerste film toont zowel de gebeurtenissen die erop volgen als die aan het hotel op het Griekse eiland voorafgingen.In het verleden ontmoeten we een jongere Donna die volop van het leven genieten. We volgen haar romantische escapades wanneer ze het pad kruist van Sam, Harry en Bill. Na een tijd blijken de romances niet enkel rozengeur en maneschijn te zijn. In het heden worstelt een zwangere Sophie met de afwezigheid van haar moeder.

VRIJDAG 15 NOVEMBER / 20:00 UUR / RABOZAAL /€ 5,00