Bezoek voortaan Heeze-Leende24.nl

De website is vernieuwd en is voortaan alleen nog maar te bereiken via www.heeze-leende24.nl. Deze nieuwe url vervangt heeze24.nl en leende24.nl.

Mocht je dus een snelkoppeling op de computer of tablet hebben, verander de url dan.

Voor iedereen die de app van Heeze-Leende24 op zijn mobiele telefoon heeft geïnstalleerd, dienen zij de nieuwe app te downloaden in de stores.

Childrens Act

02-01-2020, Dorpshuis 't Perron

HEEZE - Fiona Maye is een gerespecteerd rechter. Ze staat bekend om haar professionele en weloverwogen uitspraken binnen het complexe familierecht.

Fiona stort zich op een ingewikkelde zaak. De 17-jarige Adam heeft leukemie en zal zonder een bloedtransfusie niet lang meer leven. Vanwege zijn geloof weigert Adam medische hulp te accepteren. Fiona moet besluiten of hij te jong is om zelf over leven en dood te beslissen of dat het recht op vrije wil toch zwaarder weegt.

DONDERDAG 2 JANUARI / 20:00 UUR / RABOZAAL /€ 5,00