Bezoek voortaan Heeze-Leende24.nl

De website is vernieuwd en is voortaan alleen nog maar te bereiken via www.heeze-leende24.nl. Deze nieuwe url vervangt heeze24.nl en leende24.nl.

Mocht je dus een snelkoppeling op de computer of tablet hebben, verander de url dan.

Voor iedereen die de app van Heeze-Leende24 op zijn mobiele telefoon heeft geïnstalleerd, dienen zij de nieuwe app te downloaden in de stores.

Exposite Pindika Plastica

25-01-2020, Galerie De Kliuw - Heeze

In het voorjaar van 2019 kwam vanuit organisatie De Polder, een kunstplaats voor cursisten met NAH (niet-aangeboren hersenletsel), het verzoek om vanuit de BLOB art.movement mee te werken aan een project ter stimulering van ‘de mens’.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kunst in zijn algemeenheid een positieve invloed heeft op de gezondheid en het welbevinden van ons als individu.
Wat zou een kunststroming als BLOB art.movement kunnen betekenen voor een NAH-kunstatelier? ''We bespraken de mogelijkheden en tastten af of er een inspirerend draagvlak zou kunnen zijn om een kleinschalig project te initiëren. Het leven van een persoon met NAH staat na een incident of het krijgen van een diagnose in een split second totaal op zijn kop. Er zal een nieuw evenwicht gevonden moeten worden, niet alleen voor de persoon in kwestie maar ook ten aanzien van zijn omgeving. Het leven moet opnieuw worden ingericht. BLOB art.movement is een internationale kunstgroep die werkt met het materiaal en thema kunststof in de breedste zin van het woord. Ons aller ‘plastic’; het materiaal dat voor ons werkt als ‘the beauty’, maar ook tegen ons als ‘the beast’. Om de aarde gezond te houden zullen we anders om moeten gaan met de overweldigende hoeveelheid aan plastic.''

''Het is een proces van bewustwording, zoeken naar passend evenwicht - en dus een nieuwe balans creëren. We ontdekten een prachtige metaforische parallel met betrekking tot het leven van de NAH’er en het BLOB art.movement gedachtegoed: de wedergeboorte. Zo ontstond een inspirerend samenwerking waarbinnen de art for planet en het menselijk welzijn elkaar hebben ontmoet. Een kruisbestuiving die heeft geleid tot een energetisch
project, dat onder de vlag van BLOB art.movement als een vorm van outsider art is opgenomen.''

Ook u bent van harte uitgenodigd om te komen kijken naar de expositie bij Galerie De Kliuw, Kreyl 28 te Heeze op een van onderstaande dagen:
- Zaterdag 25 januari 11.00 - 16.00 uur
- Zondag 26 januari 11.00 - 16.00 uur