Op weg naar een landschap waar iedereen blij van wordt

12 januari 2018 - 09:08

LEENDERSTRIJP - Op donderdag 18 januari om 20.30 uur is er een discussieavond bij café De Hospes Strijperstraat 46 in Leenderstrijp. Plattelandsvereniging Hei, Heg en Hoogeind is erin geslaagd de Groningse melkveehouder Alex Datema naar Leenderstrijp te halen voor deze interessante discussie avond.

Alex Datema is landelijk voorzitter van BoerenNatuur, de overkoepelende organisatie van Collectieven waarbinnen 8000 boeren ca. 80.000 ha agrarisch natuurbeheer uitvoeren. Deze boeren maken een bewuste keuze om landschap, natuur en waterbeheer in hun bedrijfsvoering op te nemen. In de nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB 2021) plannen wordt extra aandacht gevraagd voor het integreren van natuur, biodiversiteit en landschap in het agrarisch bedrijf.   

Kan ‘natuur inclusieve landbouw’ ook in een intensief landbouwgebied zoals Z.O. Brabant?
Hoe vergroten we de biodiversiteit waarbij de rentabiliteit niet onder druk komt? Kunnen burgers hieraan ook een bijdrage leveren? Kortom een interactieve avond voor iedereen die het landschap een warm hart toedraagt. Ook niet-leden zijn welkom, zij betalen 5 euro entrée t.b.v. de 2 consumpties.

Fotobijschrift: Akkerranden zijn belangrijk in een agrarische omgeving. Ze dragen bij aan biodiversiteit en worden gewaardeerd als landschapselement.  

Laat hier je reactie achter