Afrikaanse varkenspest in opmars

14 september 2018 - 16:10

HEEZE-LEENDE - De varkenssector maakt zich ernstig ongerust over de opmars van de Afrikaanse varkenspest (ASF: African Swine Fever) vanuit het oosten. In Nederland zijn we 'waakzaam en alert'. Kamerlid Lodders (VVD) aarzelt echter niet de minister van Landbouw de 'nulstand' 'stringent' te handhaven. Dat is een technisch woord voor afschot van ieder zwijn dat ergens loopt waar het niet mag lopen of mag binnenstruinen.

"De epidemie nadert", zegt Bernhard Krüsken van het Deutscher Bauernverband in Der Spiegel. Dat kan katastrofale gevolgen hebben voor de Duitse landbouw. Tegen ASF is geen medicijn of vaccinatie beschikbaar. Recent werden aan varkenspest bezweken zwijnen aangetroffen in Polen en Tsjechië. Reden voor de Duitse regering op te roepen tot strikte hygiënemaatregelen en waakzaamheid bij handelaren, transporteurs en alle reizigers uit oostelijke landen in verband met de "hoge besmettingsdruk". Volgens de Duitse boeren is er maar één remedie: afschieten van de wilde zwijnen. Zij pleiten voor jachtpremies; diverse deelstaten hebben budgetten vrijgemaakt.

Maatregelen in Nederland
In Nederland vindt vrijdag op het ministerie van LNV overleg plaats over mogelijke preventiemaatregelen. De Producenten Organisatie Varkenshouderij is daar nauw bij betrokken. LTO Nederland heeft een crisisteam samengesteld en ondersteunt de POV.

In Nederland zijn het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en brancheorganisatie LTO "waakzaam en alert" en komen vrijdag in een spoedzitting bijeen. Draaiboeken liggen klaar en LTO adviseert zijn leden "ten eerste om de transportwagens dubbel te reinigen, we raden ze sterk af om vlees uit de getroffen landen mee te nemen en Nederlandse jagers die daar een wild zwijn schieten, moeten het dier vooral niet mee terug brengen."

Donderdag werd in België, 150 kilometer onder Maastricht, ook een uitbraak van Afrikaanse varkenspest (AVP) geconstateerd. Alle betrokken autoriteiten werken nu samen om mogelijke verspreiding van het virus via wilde zwijnen naar varkenshouderijen te voorkomen.

Bron: Foodlog en NOS

Laat hier je reactie achter