Bewoners Nicasius verwend door leerkrachten

15 april 2018 - 13:15

HEEZE - Op vrijdag 13 april staakten de basisscholen in Zuid-Nederland. Een aantal leerkrachten van de drie Eenbesscholen in Heeze namen deel aan de stakingsacties die door de vakbonden georganiseerd werden. Ook gingen er leerkrachten op die dag naar het Nicasiushuis in Heeze om de mensen in de zorg, die ook werkdruk ervaren, te ondersteunen. Leerkrachten van Dirk Hezius gingen om 10.00 uur wandelen of spelletjes spelen met de bewoners en leerkrachten van Merlebos gingen om 11.30 uur pannenkoeken bakken voor de bewoners.

De leerkrachten van Kindcentrum De Parel gingen op vrijdag naar Eindhoven om deel te nemen aan de daar georganiseerde stakingsmanifestatie. Op donderdag 12 april vonden er op de drie Eenbes basisscholen in Heeze aanvullende alternatieve acties plaats om de stakingseisen (werkdruk en een beter salaris) extra kracht bij te zetten.

Als signaal voor de hoge werkdruk in het onderwijs gaven leerkrachten op 12 april de reguliere taal- en rekenlessen, maar kwamen andere lessen te vervallen. In plaats daarvan werden er alternatieve activiteiten met waar mogelijk ondersteuning van ouders aangeboden, zoals workhops door ouders over hun beroep of hobby, film kijken, sportclinics, culturele activiteiten, voorlezen en meditatie. Ook de directeuren droegen hun steentje bij. Op de Rooi Pannen in Eindhoven gingen zij muffins bakken en deze boden zij 's middags met een aantal leerlingen rond aan personeel en bewoners van het Nicasiushuis aan.

Vrijdag was er een wandeltocht voor de bewoners van Nicasius door Heeze. Eerst over het schoolplein, aansluitend door het centrum. Bewoners genoten zichtbaar van de aandacht en de wandeltocht. Na afloop was er zelfgebakken cake en natuurlijk een kop kofie of thee. De stakende leraren hebben de bewoners van Nicasius een geweldige dag bezorgd.

Laat hier je reactie achter