Mogelijk coffeeshop naar centrum Heeze

29 december 2018 - 15:41

HEEZE - Een Eindhovense ondernemer onderzoekt de mogelijkheid om een coffeshop te vestigen in het centrum van Heeze. Het zou gaan om een leegstaand pand in het kernwinkelgebied van Heeze. Een coffeeshop is in Nederland een openlijk verkooppunt van cannabis, de verkoop van koffie is een bijzaak. Alcohol mag er sinds 2007 niet meer worden verkocht. Naast de functie van winkel heeft een coffeeshop ook de functie van ontmoetings- en ontspanningsruimte en gebruiksruimte voor cannabis. 

Hoewel de handel in cannabisproducten officieel is verboden volgens de Opiumwet, kan deze in Nederland onder een aantal voorwaarden worden gedoogd. Dit komt erop neer dat een gevestigde coffeeshop door justitie met rust wordt gelaten als deze:

- geen affichering toepast (geen reclame);
- geen harddrugs verkoopt maar alleen softdrugs (de scheiding der markten);
- geen overlast veroorzaakt, waaronder ook parkeeroverlast;
- geen jongeren toelaat: voor klanten geldt een minimumleeftijd van 18 jaar;
- geen grote hoeveelheden verkoopt of in voorraad heeft. Een coffeeshop mag maximaal vijf gram per dag per persoon verkopen. De coffeeshop mag maximaal 500 gram in voorraad hebben.

Het niet naleven van deze (of andere) regels zorgt vaak voor tijdelijke of definitieve sluiting van de coffeeshop. In Nederland wordt het bezit van maximaal 5 gram cannabis niet bestraft. Bezit van meer dan 30 gram wordt geacht voor de handel te zijn en dat wordt wel gericht opgespoord en bestraft. De coffeeshophouder mag marihuana wel verkopen maar niet inkopen (het zogenaamde achterdeurbeleid: de handel aan klanten (aan de "voordeur") wordt gedoogd, terwijl de inkoop (aan de "achterdeur") nog steeds illegaal is, maar niet kan worden aangepakt zolang deze niet ontdekt wordt). Herziening van de wet is volgens velen dan ook nodig.

Burgemeester Paul Verhoeven laat weten (nog) niet op de hoogte te zijn van de mogelijke komst van een coffeeshop naar het centrum van Heeze. ''We zitten er niet op te wachten.'' Of er een coffeeshop komt zal de tijd ons leren.

Laat hier je reactie achter