Bezoek voortaan Heeze-Leende24.nl

De website is vernieuwd en is voortaan alleen nog maar te bereiken via www.heeze-leende24.nl. Deze nieuwe url vervangt heeze24.nl en leende24.nl.

Mocht je dus een snelkoppeling op de computer of tablet hebben, verander de url dan.

Voor iedereen die de app van Heeze-Leende24 op zijn mobiele telefoon heeft geïnstalleerd, dienen zij de nieuwe app te downloaden in de stores.

Startsein Kringgildedag Leende 2020

15 juni 2019 - 13:50

LEENDE - Dit thema zal in het eerste weekend van juni 2020 centraal staan, wanneer Leende een ware Gilde-invasie tegemoet gaat. Het Gilde St. Catharina en St. Barbara organiseert dan namelijk op 5, 6 en 7 juni de 78e Kringgildedag van de Bond van Schuttersgilden Kring Kempenland. Het is een groots gildefeest waarbij ongeveer 55 Brabantse gilden met 2500 gildebroeders en –zusters en naar verwachting vele bezoekers elkaar op het feestterrein aan de Loofvennen zullen ontmoeten.

Het Gilde St. Catharina en St. Barbara is, met ruim 80 leden één van de grootste gilden in de provincie Noord-Brabant. Kenmerkend voor ons gilde is de actieve, jeugdige en kleurrijke uitstraling. Zij mogen met trots stellen dat het gilde Springlevend is!

Het gilde is tevens een van de oudste verenigingen van Leende. Voor zover bekend dateert heet gilde al uit 1459 en is hierdoor al ruim 5 eeuwen oud. In 1952 beleefde het gilde een heropleving en heeft zich sindsdien actief ontwikkeld. Met groot enthousiasme willen de gildebroeders en gildezusters de schouders zetten onder de organisatie van dit gigantische evenement. De deelnemende gildebroeders en gildezusters uit voornamelijk de regio Eindhoven zullen zich tijdens deze Kringgildedag kunnen meten in de gildedisciplines trommen, bazuinblazen, vendelen, schieten en het standaardrijden op prachtig opgetuigde paarden. In en buiten de grote feesttent zullen allerlei activiteiten plaatsvinden die gratis toegankelijk zijn. Het  hoogtepunt van de dag is ongetwijfeld de optocht door Leende, gevolgd door een massale opmars op het feestterrein.

Vorig jaar is er al begonnen met de voorbereidingen op de organisatie van de evenement. De draaiboeken zijn doorgenomen, de eerste commissies zijn opgestart. In april is er door het gildebestuur tijdens de algemene jaarvergadering van Kring Kempenland het contract voor organisatie ondertekend, waarmee de Kringgildedag 2020 officieel een feit was.

Op 7 juni 2019 was het exact een jaar tot aan de grote dag zelf. Een mooie gelegenheid tot de opening van het Kringgildejaar. Regerend Deken Erik van Happen overhandigde hierbij officieel het eerste sponsorpakket aan de Beschermheer van het Gilde, de heer Piet van Weert. Daarmee komt de voorbereiding in een stroomversnelling. Tevens werd er een terugblik gedaan naar de deelname van het gilde aan de laatste Kringgildedag in Gerwen.

Regelmatig zal er een bericht verschijnen om u te informeren over de stand van zaken. Daarnaast kunt u terecht op de website van het gilde: www.kgd2020.nl Het gilde kijkt uit naar  5, 6 en 7 juni 2020 om dan een groots festijn met veel kleur, vaandels, tromgeroffel en bazuingeschal in Leende te mogen beleven.

Laat hier je reactie achter