Koningschieten tijdens de kermis bij de Jong Schut

12 augustus 2019 - 16:00

LEENDE - Komend weekend is het weer kermis in Leende. Vier dagen plezier voor jong en oud. De maandag tijdens de kermis staat traditie getrouw altijd in het teken van de beide gilden in Leende, te weten de Schutterij van St. Jacob en St. Anna ook wel bekend als de ‘Auw Schut’ en het Gilde St. Catharina en St. Barbara ook wel bekend als de ‘Jong Schut’.

De dag begint voor beide gilden om 9.00 u met de H. Mis in de St. Petrus- Bandenkerk. Hierbij zit volgens traditie de Jong Schut voor in de kerk en de Auw Schut achterin. Na de mis volgt achter de kerk de vernieuwing van de Eed van Trouw aan het Geestelijk en Wereldlijk gezag gevolgd door een vendelhulde voor het eerder genoemde gezag. Wanneer de vendelhulde klaar is gaan beide gilden samen naar de Scheuter alwaar zij namens de Gemeente Heeze-Leende getrakteerd worden op koffie met gebak. Hierna volgt ieder gilde haar eigen verdere programma. De Auw Schut gaat naar hun clubhuis waar het koningschieten zal plaats vinden en de huidige koning Jan Jansen zijn titel kan gaan verdedigen.

De Jong Schut vervolgd het programma richting Leenderhof waar een vendel en tromhulde gebracht zal worden aan alle bewoners van Leenderhof. Vervolgens gaan ze weer in optocht door het dorp richting het gildehuis waar zij gaan genieten van de gildemaaltijd.

In de middag staat het driejaarlijkse koningschieten op het programma. De huidige koning Coen Heijmans is nu drie jaar koning geweest en mag gaan proberen om zijn titel te gaan verdedigen. Het zal een spannende strijd worden om de felbegeerde ere-titel. 

Nadat de koningsvogel gevallen is en de nieuwe koning bekend is zullen de jeugdige leden dit volgens traditie middels een hardloopwedstrijd bij de partner of het ouderlijk huis van de nieuwe koning gaan melden.

’s Avonds vindt de installatie van de nieuwe koning plaats en zal hij middels een rondgang door het dorp aan de Leendse bewoners bekend gemaakt worden.

Het koningschieten is een echte traditie binnen het gilde. Werd er in de 17e en 18e eeuw voornamelijk om de 4 a 5 jaar geschoten, in de 19e eeuw werd het een gewoonte om dit om de drie te doen. De oudst bekende koning binnen het gilde is Jan Delis van Dommelen. Volgens zijn koningsschild werd hij koning in 1646. Vermoedelijk zijn er voor hem ook al diverse koningen binnen het gilde geweest. Helaas beschikt het gilde niet meer over die informatie. Een van de voorwaarden op het koningschap is volgens art 24 uit het oude reglement uit 1627: De koning zal den vogel vereeren met een zilveren schild, waarop zijn opschrift en naam moeten staan, en dat zoo groot mag zijn als hij zulks voor zijn eigen eer verlangt.

Wanneer een lid zich drie keer achtereen volgens tot koning schiet mag deze zich de keizer van het gilde noemen. Binnen de Jong Schut is het diverse keren voorgekomen dat iemand zich tot keizer had geschoten. De oudst bekende keizer is Willem Gordt van Engelen en werd keizer in 1750. De laatste was Adrianus van der Laak en wel in 1880. Hierna is het niemand meer gelukt om zich tot keizer te schieten.

Saillant detail hierop is dat je tot het jaar 1880 zoveel mocht schieten als je kon tijdens het koningschieten. Het gebeurde dan ook dat mensen met meerdere geweren en helpers kwamen en zo dus meer kans hadden om koning te worden. In 1880 was dit voorbij, toen werd in een algemene vergadering vastgesteld dat ieder zijn eigen geweer moest laden en anders geen recht had op de vogel die zij zouden afschieten.

Van voor de heropleving zijn ondanks dat er veel schilden en gegevens verloren zijn gegaan toch nog ruim 40 koningen en keizers bekend. Vanaf 1952 vond de heropleving van het gilde plaats en leverde het gilde al 22 koningen op. Spannend blijft het natuurlijk om te weten wie zich op maandag 19 augustus tot 23e koning van de Jong Schut zal schieten.

Hieronder een overzicht van de koningen van na de heropleving:
1953    Antoon van Meijl Wzn.
1956    Jan van Meijl Wzn.
1959    Sjef Jutten
1962    Giel van Dijk Frzn.
1965    Driek van Meijl Jzn.
1968    Sjef Jutten
1971    Ad Vlassak
1974    Bart van Dijk Frzn.
1977    Gerard Kees
1980    Gradus van den Broek
1983    Wim van Meijl Wzn.
1986    Sjef Jutten
1989    Nico de Werdt
1992    Tommy van Alphen
1995    Frans van de Gevel
1998    Frans Cardinaal
2001    Frank van Dijk Bzn.
2004    Eric Jutten
2007    Mike Heijmans
2010    Jan van Weert
2013    Rob Boullart
2016    Coen Heijmans
2019    …

De nieuwe koning krijgt gelijk een speciale periode om koning te mogen zijn. Komend jaar organiseert het gilde namelijk de 78e Kringgildedag van de Bond van Schuttersgilden van Kring Kempenland. De organisatie loopt op volle toeren.

Regelmatig zal er een bericht verschijnen om u te informeren over de stand van zaken. Daarnaast kunt u terecht op de website van het gilde: www.kgd2020.nl 

Het gilde kijkt uit naar  5, 6 en 7 juni 2020 om dan een groots festijn met veel kleur, vaandels, tromgeroffel en bazuingeschal in Leende te mogen beleven.

Laat hier je reactie achter