Bezoek voortaan Heeze-Leende24.nl

De website is vernieuwd en is voortaan alleen nog maar te bereiken via www.heeze-leende24.nl. Deze nieuwe url vervangt heeze24.nl en leende24.nl.

Mocht je dus een snelkoppeling op de computer of tablet hebben, verander de url dan.

Voor iedereen die de app van Heeze-Leende24 op zijn mobiele telefoon heeft geïnstalleerd, dienen zij de nieuwe app te downloaden in de stores.

Politie controleert op hardrijders bij basisscholen

11 september 2019 - 17:00

HEEZE-STERKSEL - Woensdsagmorgen heeft de politie bij basisschool De Talententoren te Sterksel en bij OBS De Trumakkers in Heeze, toezicht gehouden naar aanleiding van klachten over hard rijdende personenauto's. Op beiden locaties werden woensdagmorgen geen overtredingen waargenomen. Toch gaat de de politie, indien mogelijk, vaker toezicht houden op de genoemde locaties dus een gewaarschuwd mens telt voor twee!

Denk aan de veiligheid van jezelf maar ook aan die van anderen en dan in het bijzonder de schoolgaande kinderen. Houd je aan de snelheid!

Laat hier je reactie achter