Bezoek voortaan Heeze-Leende24.nl

De website is vernieuwd en is voortaan alleen nog maar te bereiken via www.heeze-leende24.nl. Deze nieuwe url vervangt heeze24.nl en leende24.nl.

Mocht je dus een snelkoppeling op de computer of tablet hebben, verander de url dan.

Voor iedereen die de app van Heeze-Leende24 op zijn mobiele telefoon heeft geïnstalleerd, dienen zij de nieuwe app te downloaden in de stores.

Samenwerking PSV en St. Anna TopSupport verlengd

3 oktober 2019 - 17:00

GELDROP - St. Anna TopSupport blijft komende jaren de sportmedische zorg voor alle selectieteams van PSV verzorgen. Afgelopen zondag, 22 september, ondertekenden beide partijen het nieuwe contract dat de huidige samenwerking tot en met 2025 verlengt.

Ook in de komende jaren verzorgt St. Anna TopSupport, bestaande uit 5 zorgprofessionals uit het St. Anna Ziekenhuis en medisch sportgezondheidscentrum TopSupport, de sportmedische zorg aan alle spelers van PSV: de A-selectie, Jong PSV, PSV vrouwen en jeugd. Denk hierbij aan blessurepreventie, medische behandelingen en sportmedische keuringen.

Elkaar blijven uitdagen
De ondertekening van het contract vormt een mooie voortzetting van een reeds jarenlange en succesvolle samenwerking. De St. Anna Zorggroep is al bijna vijftig jaar betrokken bij PSV.

Algemeen directeur Toon Gerbrands, die namens PSV zijn handtekening onder het contract zette, is blij met de gemaakte afspraken. “De samenwerking op sportmedisch gebied wordt hiermee steeds beter. Alle selectieteams profiteren inmiddels van de expertise die het sportmedische team van St. Anna TopSupport meebrengt. Ik wil dat we elkaar binnen dit partnership blijven uitdagen om zo de sportmedische zorg aan onze teams telkens weer een stap verder te brengen. “

Ook maatschappelijk actief
PSV en St. Anna Topsupport zijn niet alleen partners als het gaat om de sportgezondheid van spelers. Zij zijn ook al jaren maatschappelijk actief. Gezamenlijk pakken zij projecten op om het belang van bewegen en een gezonde levensstijl onder een breed publiek binnen de Brainportregio onder de aandacht te brengen. “De ondertekening van dit contract ondersteunt ook deze maatschappelijke initiatieven. Het is heel krachtig als twee partijen met een groot netwerk in de regio hun expertise en ervaringen op deze manier bundelen. Dat past heel goed bij het moois dat hier in de regio al gaande is”, aldus Ingrid Wolf, voorzitter raad van bestuur van de St Anna Zorggroep.

Over St. Anna TopSupport
St. Anna TopSupport combineert de expertise die het St. Anna Ziekenhuis (Geldrop/Eindhoven) en TopSupport (Eindhoven) op het gebied van sporttraumatologie, orthopedie en sportgeneeskunde hebben. Het St. Anna Ziekenhuis en TopSupport maken samen met de vier woonzorgcentra van Ananz (Geldrop/Heeze) deel uit van de St. Anna Zorggroep.

Laat hier je reactie achter