Ondertekenen intentieverklaring lokaal sportakkoord

15 oktober 2019 - 14:15

HEEZE-LEENDE - In 2018 is het Nationaal Sportakkoord ondertekend door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en maatschappelijk betrokken partners zoals NOC*NCF. Daarin zijn een aantal ambities vastgelegd, waaronder van jongs af aan vaardig in bewegen, een positieve sportcultuur en vitale sport- en beweegaanbieders.

Het belangrijkste doel van het sportakkoord is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. De gemeente Heeze-Leende wil ook aan de slag met een lokaal sportakkoord. Door hier mee aan de slag te gaan wil de gemeente samen met sport- en beweegaanbieders en maatschappelijke partners afspraken maken over hoe ambities lokaal bereikt kunnen worden.

Subsidie
Vanuit het Rijk wordt er per deelnemende gemeente eenmalig een bijdrage van € 15.000,- beschikbaar gesteld. Dat wordt gebruikt voor het aanstellen van een sportformateur. Deze onafhankelijke procesbegeleider gaat het lokaal sportakkoord ontwikkelen, samen met partijen die betrokken zijn bij sport en bewegen in de gemeente.

Intentieverklaring
Om voor deze bijdrage in aanmerking te komen, dient het college van B&W en minimaal drie sport- en beweegaanbieders een intentieverklaring te ondertekenen. Deze intentieverklaring zegt dat de intentie er is om samen, onder leiding van de sportformateur, een lokaal sportakkoord te ontwikkelen.
Als de intentieverklaring is ondertekend worden de financiële middelen beschikbaar gesteld om de
sportformateur te kunnen aanstellen.

Op woensdagavond 30 oktober a.s. willen wij samen met jullie om 19.00 uur de intentieverklaring ondertekenen. Ben jij een sportaanbieder? En wil jij graag jouw handtekening zetten onder de intentieverklaring? Meld je dan aan, en kom op 30 oktober de intentieverklaring ondertekenen. Je wordt dan na het tekenen van de intentieverklaring vanzelfsprekend betrokken bij de ontwikkeling van het lokaal sportakkoord. Aanmelden voor het tekenen van de intentieverklaring kan door een e-mail te sturen naar de sportconsulent Dominique Palmen: d.palmen@heeze-leende.nl. Als je aanmelding binnen is ontvang je een bevestiging en meer informatie.

Aanmelden voor de ondertekening van de intentieverklaring kan tot 23 oktober 2019. Laten we samen een lokaal sportakkoord ontwikkelen!

Namens het college, Namens de sportraad,
Jan de Bruijn Hans van Bree
Wethouder sport Voorzitter sportraad

Laat hier je reactie achter