Sfeerverslag roadshow Heeze

17 oktober 2019 - 11:00

HEEZE - Zaterdag 5 oktober vond de roadshow Heeze plaats. Op vier plekken langs het lint stonden panelen waar voorbijgangers hun ideeën over de centrumontwikkeling in Heeze kwijt konden. De voorbijgangers dachten mee over het Centrumportaal Zuid (Nieuwendijk), het Gemeentehuisplein, het Winkellint en het Centrumportaal Noord (Kapelstraat).

De gemeenteraad stelde eerder een 10 puntenplan vast, waarin de grove lijnen van de centrumontwikkeling benoemd staan. Tijdens de roadshow hebben de inwoners van Heeze meegedacht over de ontwikkelingen.

Verschillende ideeën werden genoemd tijdens de roadshow, zoals:
- Bankjes op de Kapelstraat en Jan Deckersstraat laten ontwerpen door wagenbouwersgroepen van de Brabantsedag.
- De verkeersveiligheid verbeteren. Verwacht wordt dat de randweg de problemen rondom de verkeersveiligheid voor een deel gaat oplossen.
- Meer bomen in de straat, meer parkjes en bloembakken om Heeze groener te maken.
- Ontwikkel meer speelplekken voor kinderen.
- Behoud beeldbepalende panden van waarde.
- Realiseer een betere verbinding met het kasteel en de natuurgebieden die vlakbij Heeze liggen.
- Heezenaren waarderen de evenementen op het gemeentehuisplein.
- Woningen blijven nodig, het liefst in de vorm van appartementen of patiowoningen voor zowel ouderen als starters.

Kansenkaart
De opbrengsten worden verwerkt in een kansenkaart. Daarop worden deelopgaven benoemd die we graag met u verder uitwerken. De roadshow is dus pas de eerste stap in het proces, u wordt nog vaker betrokken. In november van dit jaar zal de kansenkaart worden uitgewerkt en breed gedeeld worden in Heeze. Medio 2020 komen er werksessies en bijeenkomsten waarin de deelopgaven samen met de inwoners verder worden uitgewerkt. Voorbeelden hiervan zijn de herontwikkeling van het gemeentehuisplein, vergroening van de openbare ruimte Kapelstraat en het verkeersplan voor het centrum.

Laat hier je reactie achter