Potentiële locatie Herenboeren De Groote Heide in Soerendonk

18 oktober 2019 - 08:59

HEEZE-LEENDE-STERKSEL - Eigenlijk is het nog te vroeg om het al aan de grote klok te hangen. Tegelijkertijd is het onmogelijk om het onder de hoge hoed te houden; de meeste kartrekkers en aspirantleden wonen immers in een dorp en daar blijft niets lang geheim… Vandaar dat we in een zeer pril stadium delen dat we in gesprek zijn om op Landgoed Baronie van Cranendonck onze Herenboerderij De Groote Heide te starten. We noemen echter wel heel nadrukkelijk dat er nog allerlei afhankelijkheden zijn. Met als twee belangrijkste de definitieve uitwerking door de gemeente en daarna de instemming van onze aspirantleden op deze beoogde locatie.

Maatschappelijke kansen door verbinden initiatieven
Een kijkje in de keuken van het nieuwe plan voor Baronie van Cranendonck in Soerendonk: Het is de bedoeling van de gemeente Cranendonck om op dit landgoed diverse initiatieven elkaar te laten versterken. “Op deze manier worden de maatschappelijke kansen, de beleving van de uitzonderlijke natuur en historie én de unieke ligging als potentiële poort van de Groote Heide benut”, schrijft het college van B&W in het raadsvoorstel van mei dit jaar.

Het plan wat nu voorligt biedt onder meer wandel-, men-, fiets- en belevingsroutes en heeft allerlei slaapmogelijkheden zoals een (camper)camping, ecolodges, hotel en B&B. Ook zou er plek moeten zijn voor (natuur-)coaching, yoga en bosbaden en moet het gebied ruimte bieden aan laagdrempelige horeca, agrarisch natuurbeheer en een paardenopleiding. De gemeente is hierover in gesprek met bestaande en een aantal nieuwe initiatiefnemers die allen de intentie hebben uitgesproken om zich te willen vestigen in het gebied. De gemeente hoopt in november 2019 klaar te zijn met het uitwerken van de financiële scenario’s en de concrete invulling, blijkt uit de gesprekken. En wij hopen dat er in deze definitieve uitwerking 20 hectare voor Herenboerderij De Groote Heide zit.

Waarom wij enthousiast zijn?
In de zoektocht naar een geschikt stuk grond voor onze Herenboerderij De Groote Heide hebben we steeds een aantal criteria benoemd. En dit landgoed voldoet op meer punten dan we ooit hadden durven dromen!

- Centraal in De Groote Heide
- Goed bereikbaar vanaf de A2
- Grond al geschikt voor landbouw
- Diverse voorzieningen reeds aanwezig 
          - Schuur
          - Watervoorziening
          - Elektra
          - Boomgaard
- Versterking van sociale aspect
- Voldoende parkeergelegenheid

Hoe we het voor ons zien?
In Boxtel is in 2016 gestart met de eerste Herenboerderij van Nederland. Wij gebruiken de ervaring en kennis van die boerderij als blauwdruk voor onze boerderij. En hoe zou dat er dan uit kunnen zien op Landgoed Baronie van Cranendonck? We moeten immers durven blijven dromen!

Ter inspiratie het plan van Herenboeren Wilhelminapark

Kijkdagen
Om iedereen een kans te geven zelf een beeld te vormen hebben we kijkdagen gepland. Meld je aan via een van de volgende links:

19 oktober om 13.00 uur | 14.30 uur | 16.00 uur
26 oktober om 13.00 uur | 14.30 uur | 16.00 uur
2 november om  14.30 uur | 16.00 uur

 

Laat hier je reactie achter