Bezoek voortaan Heeze-Leende24.nl

De website is vernieuwd en is voortaan alleen nog maar te bereiken via www.heeze-leende24.nl. Deze nieuwe url vervangt heeze24.nl en leende24.nl.

Mocht je dus een snelkoppeling op de computer of tablet hebben, verander de url dan.

Voor iedereen die de app van Heeze-Leende24 op zijn mobiele telefoon heeft geïnstalleerd, dienen zij de nieuwe app te downloaden in de stores.

Nieuw bomenbeleidsplan: bescherming boomstructuren

20 oktober 2019 - 16:15

HEEZE-LEENDE - Vanaf 28 oktober 2019 worden er op diverse plaatsen in de gemeente bomen gekapt. Deze bomen worden gekapt omdat deze niet vitaal meer zijn en in de toekomst voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen. Afhankelijk van de omgeving worden daar waar bomen gekapt worden, nieuwe exemplaren terug geplant. De te kappen bomen zijn onderdeel van het bomenbeleidsplan ‘Uitwerkingsplan Bomen 2018-2030’

Uitvoering
Aannemer Weijtmans uit Udenhout zal het kappen van de bomen uit gaan voeren. In totaal gaat het over 68 bomen, verspreid over de kernen Heeze, Leende, Leenderstrijp en Sterksel welke verwijderd zullen worden. Volgens planning van de aannemer zal het werk ca. 5 werkdagen in beslag nemen. De nieuwe bomen worden medio november - december geplant door de medewerkers van de buitendienst van de gemeente Heeze-Leende.

De gemeente Heeze-Leende heeft naast haar bos- en heidegebied circa 16.500 (laan)bomen in beheer. Een boomrijke gemeente vraagt om aandacht. Daarom gaat de gemeente Heeze-Leende de kwaliteit van haar bomenbestand verbeteren. Zo worden in de gemeente onder andere de minder vitale bomen vervangen door nieuwe in een variatie aan soorten. Afhankelijk van de omgeving wordt de juiste boom op de juiste plaats geplant. Hierdoor wordt een gezonder en veiliger bomenbestand voor nu en in de toekomst nagestreefd. Bij de aanplant van de nieuwe bomen worden tevens maatregelen genomen zodat de boom ook in de toekomst gezond blijft.

Meer informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met Mike Stoffels, op 040 224 1441.

Volledige plan
De documenten met alle bomen die gekapt worden, en alle bomen die nieuw geplant wordt, staan op https://www.heeze-leende.nl/UitwerkingsplanBomen

Laat hier je reactie achter