Bezoek voortaan Heeze-Leende24.nl

De website is vernieuwd en is voortaan alleen nog maar te bereiken via www.heeze-leende24.nl. Deze nieuwe url vervangt heeze24.nl en leende24.nl.

Mocht je dus een snelkoppeling op de computer of tablet hebben, verander de url dan.

Voor iedereen die de app van Heeze-Leende24 op zijn mobiele telefoon heeft geïnstalleerd, dienen zij de nieuwe app te downloaden in de stores.

Nieuw Contract Taxbus en intro elektrische voertuigen

19 november 2019 - 08:10

HEEZE-LEENDE - De 18 regiogemeenten en de Provincie Noord-Brabant die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van Taxbus hebben het vervoer opnieuw aanbesteed. Het vervoer is voor alle percelen gegund aan de huidige vervoerders, voor de ritaanname wordt een nieuwe partij gecontracteerd. Belangrijke verandering is de introductie van elektrische voertuigen voor een groot deel van het wagenpark.
Het nieuwe contract vloeit voort uit een Europese aanbesteding die de regiogemeenten gezamenlijk hebben uitgeschreven. Het nieuwe contract gaat in op 1 maart  2020 en heeft een looptijd van vijf jaar met de mogelijkheid tot verlenging.

Weinig veranderingen voor reizigers
Het bestaande systeem blijft grotendeels overeind. De gebruikers betalen vanaf 1 maart per kilometer in plaats van zone. Het reserveren van de Taxbus en praktische zaken zoals telefoonnummers blijven hetzelfde. Huidige gebruikers van de Taxbus ontvangen voor 1 maart 2020 een persoonlijke brief met informatie over de wijzigingen.

Verduurzamen wagenpark
Duurzaamheid vormde vanuit de regionale Visie Slimme Mobiliteit een belangrijk aspect in de aanbesteding. Concreet is gevraagd om het verduurzamen van het wagenpark. Vanaf maart 2020 vindt meer dan 50% van alle ritten plaats met elektrische voertuigen. In Eindhoven en omgeving is dat zelfs 82%. In het vijfde contractjaar worden nagenoeg alleen nog maar elektrische voertuigen ingezet.  

Uitvoering vervoer en mobiliteitscentrum
De uitvoering van het vervoer is gegund aan de huidige vervoerders. Voor Eindhoven en omgeving is dat Connexxion, voor Helmond en omgeving Alptax en voor de Kempen en de A2-gemeenten Taxi van der Wijst. Naast het vervoer is ook een mobiliteitscentrum aanbesteed, verantwoordelijk voor de ritaanname en de informatieverstrekking aan de gebruikers van Taxbus. De uitvoering van die werkzaamheden is gegund aan Munckhof Taxi BV.

Laat hier je reactie achter