Bezoek voortaan Heeze-Leende24.nl

De website is vernieuwd en is voortaan alleen nog maar te bereiken via www.heeze-leende24.nl. Deze nieuwe url vervangt heeze24.nl en leende24.nl.

Mocht je dus een snelkoppeling op de computer of tablet hebben, verander de url dan.

Voor iedereen die de app van Heeze-Leende24 op zijn mobiele telefoon heeft geïnstalleerd, dienen zij de nieuwe app te downloaden in de stores.

Sinterklaas komt naar Heeze

18 november 2019 - 10:45

HEEZE - Op zondag 24 november zal Sinterklaas ons dorp weer met een bezoek vereren. Sinterklaas heeft laten weten dat hij dit jaar samen met zijn pieten rond 13.15 uur aankomt op het Strabrechtplein. Sinterklaas en zijn pieten vertrekken vanuit hier naar het gemeentehuis alwaar zij om 13.30 uur hopen te arriveren.

Burgemeester Verhoeven en wethouder Bosmans zullen Sinterklaas van harte welkom heten op het bordes van het gemeentehuis. Uiteraard zijn alle kinderen uit Heeze uitgenodigd. Bovendien is er ’s-middags om 14.15 uur een gezellige kindermiddag waarbij alle kinderen van 0 tot en met 8 jaar in de gelegenheid worden gesteld om Sinterklaas een handje te komen geven, foto' s te maken en de kinderen krijgen een cadeautje.

Alle kinderen uit Heeze zijn vanaf 14.15 uur van harte welkom. Deze feestelijke happening zal plaatsvinden in dorpshuis ‘t Perron, Schoolstraat 48. Intocht en kindermiddag wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Heeze-Leende en dankzij enkele sponsoren. Wij zijn hen zeer erkentelijk voor hun financiële bijdrage en medewerking.

Sint Nicolaas Comité Heeze.

Laat hier je reactie achter