Bezoek voortaan Heeze-Leende24.nl

De website is vernieuwd en is voortaan alleen nog maar te bereiken via www.heeze-leende24.nl. Deze nieuwe url vervangt heeze24.nl en leende24.nl.

Mocht je dus een snelkoppeling op de computer of tablet hebben, verander de url dan.

Voor iedereen die de app van Heeze-Leende24 op zijn mobiele telefoon heeft geïnstalleerd, dienen zij de nieuwe app te downloaden in de stores.

Bijeenkomst Nieuwe Donorwet in Bieb Heeze-Leende

24 januari 2020 - 08:30

HEEZE-LEENDE - Vanaf juli 2020 wordt dan ook iedereen donor, als de nieuwe wet in werking treedt. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst in de Bibliotheek in Heeze-Leende, op 10 februari a.s., gaan we graag met u in gesprek. In samenwerking met de Nederlandse Transplantatiestichting en het ministerie van VWS schenken wij daarbij aandacht aan die nieuwe donorwet en de mogelijkheden. Er is geen goede of slechte mening maar er zijn stellingen om over te praten en er is een quiz en filmpjes. Zo ontstaat er bewustwording en kunnen de bezoekers een onderbouwde mening vormen om zelf de keuze voor of tegen orgaandonatie (kenbaar) te maken.

Aanmelden kan via deze link.

- Informatiebijeenkomst in de Bibliotheek in Heeze-Leende
- 10 februari | 10.00-12.00uur | toegang gratis na aanmelding

De nieuwe donorwet komt eraan! Ook veel ouderen hebben nog nooit nagedacht over orgaan- of weefseldonatie. Dit kan om verschillende redenen zijn. Maar het is goed om te weten dat orgaandonatie door en voor iedereen is.

Laat hier je reactie achter