Bezoek voortaan Heeze-Leende24.nl

De website is vernieuwd en is voortaan alleen nog maar te bereiken via www.heeze-leende24.nl. Deze nieuwe url vervangt heeze24.nl en leende24.nl.

Mocht je dus een snelkoppeling op de computer of tablet hebben, verander de url dan.

Voor iedereen die de app van Heeze-Leende24 op zijn mobiele telefoon heeft geïnstalleerd, dienen zij de nieuwe app te downloaden in de stores.

Steunt u ook de Boodschappenmand?

26 maart 2020 - 15:50

HEEZE-LEENDE - Het zijn zware tijden voor iedereen. Ook de cliënten van de voedselbank worden zwaar getroffen door de Corona-crisis. We hebben een schaarste aan producten die voor ons allen eerste levensbehoefte zijn en we hebben natuurlijk te maken met de risico’s die het coronavirus met zich meebrengt. Hierdoor zijn wij niet meer in staat deze gezinnen van de broodnodige producten te voorzien.

In samenwerking met de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard willen wij tijdelijk waardebonnen uitdelen aan onze cliënten. Daarmee kunnen zij dan de noodzakelijke producten zelf kopen in de supermarkt.

Om dit allemaal mogelijk te maken, zijn wij op zoek naar (kleine) giften. Daarom doen wij deze oproep aan u. Kunt en wilt u ons helpen? Stort dan uw bijdrage op rekeningnummer NL78 INGB 0004 6377 38 t.n.v. Stichting De Boodschappenmand o.v.v. gift waardebonnen COVID-19. Al uw bijdragen klein of groot zijn welkom, want alle beetjes helpen! 

Wij garanderen u dat uw gift uitsluitend gebruikt wordt voor deze waardebonnen en danken u alvast heel hartelijk voor uw ondersteuning!

Vrijwilligers van De Boodschappenmand

Laat hier je reactie achter