Bezoek voortaan Heeze-Leende24.nl

De website is vernieuwd en is voortaan alleen nog maar te bereiken via www.heeze-leende24.nl. Deze nieuwe url vervangt heeze24.nl en leende24.nl.

Mocht je dus een snelkoppeling op de computer of tablet hebben, verander de url dan.

Voor iedereen die de app van Heeze-Leende24 op zijn mobiele telefoon heeft geïnstalleerd, dienen zij de nieuwe app te downloaden in de stores.

Aanvraag Tozo levensonderhoud

15 mei 2020 - 11:00

HEEZE-LEENDE - Wanneer u een aanvraag Tozo heeft ingediend, kunt u deze maand een telefoontje van ons verwachten zodat we voor 1 juni de aanvraag kunnen afhandelen. In het telefoongesprek nemen we de aanvraag met u door en kunnen deze aanvullen of corrigeren. Als we aanvullende stukken van u nodig hebben, bespreken we dit met u.

Voorwaarden bijgesteld
De regeling is officieel vanaf 21 april 2020 van kracht. Vervolgens heeft de Rijksoverheid de voorwaarden uitgewerkt en bijgesteld. Hierdoor zijn de ingediende aanvragen vaak niet volledig. Ook zien we dat veel ondernemers het inkomen verkeerd (te hoog) hebben ingevuld met een te lage uitkering als gevolg. De definitieve afhandeling van de aanvraag Tozo duurt hierdoor langer dan wij in eerst instantie ingeschat hebben. Met het telefoongesprek zorgen we samen dat de aanvragen zo snel mogelijk compleet worden, zodat deze maand alle aanvragen definitief afgehandeld kunnen worden.

Meer ondernemers kunnen Tozo aanvragen
De Rijksoverheid heeft op 1 mei aangekondigd dat meer ondernemers gebruik kunnen maken van de Tozo. Het gaat om:

1: De AOW-gerechtigde zelfstandig ondernemer kan vanaf 8 mei een lening bedrijfskapitaal Tozo aanvragen. Tozo levensonderhoud is niet helaas mogelijk.
2: De zelfstandig ondernemer die in Nederland woont en een bedrijf in de EU, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland heeft, kan vanaf 8 mei bijstand voor levensonderhoud Tozo aanvragen. Gemeente Maastricht handelt deze aanvragen af.
3: De zelfstandige die in de EU, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland woont, een bedrijf in Nederland heeft en sociale premies afdraagt in Nederland, kan vanaf 18 mei een lening bedrijfskapitaal Tozo aanvragen.

Natuurlijk geldt dat deze ondernemers ook aan de overige Tozo-voorwaarden moeten voldoen.

Tozo Bedrijfskapitaal
Voor de afhandeling van de aanvragen bedrijfskapitaal vragen wij advies bij een extern bedrijf op. Op basis van dit advies nemen wij een ook deze maand een besluit.

Heeft u de Tozo-uitkering aangevraagd en komt u in geldproblemen?
Dan kunt u een voorlopige betaling aanvragen. Dit doet u door een mail te sturen naar TOZOvoorschot@A2samenwerking.nl onder vermelding van uw naam en adres. We beoordelen uw aanvraag en binnen 4 werkdagen ontvangt u het voorschot. Het voorschot verrekenen we met uw Tozo-uitkering voor levensonderhoud. Als later blijkt dat u geen recht heeft op een Tozo-uitkering, dan moet u de voorlopige betaling terugbetalen.

Het is niet mogelijk om een voorschot op de lening bedrijfskapitaal te ontvangen.

Laat hier je reactie achter