Bezoek voortaan Heeze-Leende24.nl

De website is vernieuwd en is voortaan alleen nog maar te bereiken via www.heeze-leende24.nl. Deze nieuwe url vervangt heeze24.nl en leende24.nl.

Mocht je dus een snelkoppeling op de computer of tablet hebben, verander de url dan.

Voor iedereen die de app van Heeze-Leende24 op zijn mobiele telefoon heeft geïnstalleerd, dienen zij de nieuwe app te downloaden in de stores.

Politie: tijd van waarschuwen is voorbij!

14 mei 2020 - 15:00

HEEZE-LEENDE - Sinds het uitbreken van de coronacrisis zijn tal van maatregelen genomen om het virus in te dammen en het aantal besmette personen zo laag mogelijk te houden. Enkele maatregelen zijn het afstand houden, handen wassen en niet samenscholen.

Inmiddels zijn we acht weken onderweg en houdt het overgrote deel van de inwoners zich goed aan de maatregelen. HeezeLeende24 sprak de wijkagent van Heeze-Leende. ''Helaas komen wij nog dagelijks mensen tegen die zich niet aan de regels houden. Ook personen die we eerder al een waarschuwing hadden gegeven bleken hardleers en hebben we alsnog een flinke boete moeten geven.''

De politie beboet regelmatig nog inwoners die toch samenscholen of de anderhalve meter afstand negeren. ''De tijd van waarschuwen is voorbij. Na al die weken moet men toch echt wel weten wat de regels zijn en beseffen dat we het virus alleen onder controle krijgen als we dat samen doen.'' De boetes zijn niet mals. Voor minderjarigen is het sanctiebedrag € 95,- en voor volwassenen maar liefst € 390,-.

''Wij waarschuwen nog een keer via HeezeLeende24. Daarna niet meer en schrijven we de boete uit. Houd je aan de regels, voorkom een boete en samen overwinnen we dit virus!''

Laat hier je reactie achter