Bezoek voortaan Heeze-Leende24.nl

De website is vernieuwd en is voortaan alleen nog maar te bereiken via www.heeze-leende24.nl. Deze nieuwe url vervangt heeze24.nl en leende24.nl.

Mocht je dus een snelkoppeling op de computer of tablet hebben, verander de url dan.

Voor iedereen die de app van Heeze-Leende24 op zijn mobiele telefoon heeft geïnstalleerd, dienen zij de nieuwe app te downloaden in de stores.

Flinke groei  jeugdleden RKSV Sterksel

21 mei 2020 - 11:55

STERKSEL - Het aantal jeugdleden van RKSV Sterksel is de laatste twee jaar bij RKSV Sterksel flink gegroeid. Deze groei is veroorzaakt mede door de uitbreiding van het dorp Sterksel met de nieuwe wijk  Kloostervelden maar ook door een zeer enthousiaste groep ouders.  Hiernaast heeft de voetbalclub in Sterksel ook als enige club in Brabant een training voor ini-mini’s (4 en 5 jarigen). 

Door een inspirerende groep leiders, trainers maar ook ouders is er een zeer goede sfeer op en rond het veld. Hiernaast is er de laatste jaren een flinke professionaliseringsslag gemaakt zowel op sportief gebied als ten aanzien van de accommodatie. Dit heeft als gevolg dat het aantal jeugdleden jaarlijks bijna is verdubbelt.  Naar aanleiding hiervoor is ook besloten de begeleiding voor de jeugd verder te stroomlijnen. Op sportief gebied zal daarom meer aandacht komen voor betere afstemming tussen de diverse leeftijdsgroepen. Ook komt er professionele individuele ondersteuning van jeugdleden indien gewenst.

Op dit moment zien we dat het ledental nog flink doorgroeit. Hierdoor is de doorstroming naar de seniorenelftallen in Sterksel ook gegarandeerd voor de toekomst.

Laat hier je reactie achter