Bomenkap Rul Heeze voor aanleg kades Kleine Dommel

15 februari 2017 - 17:44

HEEZE - Op 6 februari is Waterschap De Dommel gestart met voorbereidende werkzaamheden voor het nieuwe beekdal van de Kleine Dommel. Het kappen van bomen behoort tot deze voorbereidingen. Het meest zichtbare werk is het verdwijnen van de bomenrij aan de zuidkant van de weg de Rul. Deze bomen gaan plaats maken voor een kade. Deze kade zal het achterliggende perceel beschermen tegen hoog water. Het kappen van deze beukenbomen heeft afgelopen week plaatsgevonden, nog voor het broedseizoen begint. Dit om te voorkomen dat dieren zich gaan nestelen. Vanaf mei 2017 start de aannemer met de uitvoering van de overige maatregelen.

Tijdelijke overlast de Rul
De werkzaamheden werden uitgevoerd door Boomrooierij Weijtmans. De meeste overlast van de werkzaamheden was ontstaan bij de Rul. In afstemming met de gemeente Heeze-Leende werd de weg tijdens deze werkzaamheden tijdelijk afgesloten voor verkeer.

Bomenkap
Van een gedeelte van de bomen die gekapt worden, blijft de stronk met een gedeelte van de stam, ongeveer 1.5 meter, na de kap staan. Deze stronken met stam worden tijdens de uitvoering van de overige werkzaamheden verwijderd en gebruikt om oevers te versterken.

Waterberging en beekdalontwikkeling Kleine Dommel
Het beekdal van de Kleine Dommel, het gebied tussen de A67 bij Geldrop en Kasteel Heeze, gaat de komende jaren veranderen. Ten zuiden van de A67 komt er een waterbergingsgebied dat ingezet kan worden in tijden van hoog water. Zo zorgen we ervoor dat de inwoners van Geldrop droge voeten houden. Tegelijkertijd wordt in het beekdal natuur ontwikkeld. Dit gebeurt onder andere door de beek te versmallen en natuurlijk te laten meanderen. Hierdoor gaat het water sneller stromen en krijgen bijzondere planten en vissen de kans zich hier te ontwikkelen.

Groen licht voor uitvoering van de plannen
De voorbereiding van de ontwikkelingen in het beekdal van de Kleine Dommel kent een lange historie. Aanpassingen aan een beek en haar omgeving zijn ingrijpend, zowel voor het waterpeil, de natuur, als ook voor de omgeving. Hierover heeft waterschap met  betrokkenen vele gesprekken gevoerd, plannen doorgesproken, wensen en ideeën opgehaald en aanpassingen gemaakt daar waar mogelijk. Hieruit is een definitief ontwerp ontstaan waarbij alle belangen zijn afgewogen. Niet iedereen was het eens met de gemaakte keuzes. Hierover moest de Raad van State een besluit nemen. Deze officiële procedure is nu geheel doorlopen. Op 14 december 2016 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan en alle beroepen ongegrond verklaard. Dit betekent dat er geen aanpassingen aan het projectplan nodig zijn en dat er gestart kan worden met de uitvoering.

Informatiebijeenkomst 9 mei 2017
Waterschap De Dommel organiseert een informatiebijeenkomst op dinsdag 9 mei 2017. De bijeenkomst gaat over de uitvoeringswerkzaamheden, de planning en de mogelijke overlast. De bijeenkomst start om 19.30 uur met een korte presentatie. Na deze toelichting kunt u nog vragen stellen aan medewerkers van het waterschap, gemeente en de aannemer.
De bijeenkomst vindt plaats bij de Hooizolder, Kapelstraat 29, in Heeze.

Financiering
De realisatie van de project wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Provincie Noord-Brabant, het Groen Ontwikkelingsfonds Brabant B.V. en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Laat hier je reactie achter