Koningschieten bij gilde St. Jan Baptista Leenderstrijp

18 juni 2017 - 18:00

LEENDERSTRIJP - Met Strijp kermis staat de maandag  traditiegetrouw in het teken van het Strijper gilde St. Jan Baptista. ’s-Ochtends verzamelen de gildebroeders en gildezusters zich om 8.00 uur bij gildehuis ‘De Hospes’. Van hieruit vertrekt men te voet, “met vliegend vaandel en slaande trom”, naar de kerk St. Petrus’ Banden in Leende. Om 9.00 uur zal een gezongen H. Mis met gilde-eer worden opgedragen tot intentie van de levende en overleden gildebroeders en gildezusters van het Strijper gilde.                                                                                         
Na de H. Mis zal op het marktplein aan de vertegenwoordigers van het kerkelijke en wereldlijke overheid een vendelhulde worden gebracht. Vervolgens wordt met de nodige onderbrekingen weer teruggegaan naar Strijp. Hier staat bij gildehuis ‘De Hospes’, de koffiemaaltijd klaar.

Koningschieten                                                                                                                   
Één van de oudste en belangrijkste tradities van het gildewezen is het koningschieten. In de ‘Carte voor Strijp’, de oprichtingsakte van het Gilde St. Jan Baptista Leenderstrijp, gedateerd 17 oktober 1645, worden maar liefst 13 artikelen gewijd aan het schieten op de (houten) koningsvogel. Volgens traditie wordt er eens in de drie jaar in Strijp om het Koningschap geschoten. Op maandag 19 juni zullen de gildebroeders en gildezusters weer strijden om deze ere-titel. De gildebroeder / gildezuster die het laatste stuk van de tot vogel versierde puist naar beneden schiet, mag zich voor drie jaar de Koning noemen. Drie jaar geleden werd de koningstitel door Toon Liebregts behaald. Het koningschap brengt diverse verplichtingen met zich mee. Zo dient de koning te allen tijde representatief aanwezig te zijn als het gilde uitrukt en hij draagt hierbij het koningsvest met de koningsschilden en de zilveren koningsvogel met het gildemedaillon. Daarnaast schenkt de nieuwe koning aan het einde van zijn koningschap een zilveren Koningsschild ter nagedachtenis aan zijn koningschap.

Programma
Vanaf 13.00 uur wordt er door de gildebroeders en gildezusters geloot om de schietvolgorde. De ‘oud-Koning’, de Burgemeester en de Pastoor lossen daarbij volgens traditie de openingsschoten. Om 13.30 uur vertrekt het gilde met vliegend vaandel en slaande trom, vergezeld van de koningsvogel, vanaf het gildehuis ‘De Hospes’ naar het schietterrein ‘De Schutsboom’, achter de Sint Janskapel in Leenderstrijp. Op het schietterrein aangekomen wordt om de schutsboom heengegaan. Dit is het zogenaamde ‘vrijen van de boom’: de boze geesten en al het ander kwaad wordt verjaagd, opdat de wedstrijd om deze ere-titel eerlijk zal verlopen. Vervolgens trekt het gilde naar de Sint Janskapel waar een klein gebed wordt gebeden bij de patroonheilige. Hierna brengt een vendelier van het gilde een vendelgroet ter ere van Sint Jan. Om 14.00 uur vangt vervolgens de schietwedstrijd aan.

Omstreeks 18.00 uur trekt het gilde met de nieuwe Koning in haar midden over het kermisterrein terug naar ‘De Hospes’. Op vrijdag 23 juni zal de nieuwe Koning vervolgens om 19.30 uur worden gehuldigd bij ons eigen gildegebouw ‘De Schutsboom’ door het afnemen van de koningsgelofte.

Laat hier je reactie achter