Bezoek voortaan Heeze-Leende24.nl

De website is vernieuwd en is voortaan alleen nog maar te bereiken via www.heeze-leende24.nl. Deze nieuwe url vervangt heeze24.nl en leende24.nl.

Mocht je dus een snelkoppeling op de computer of tablet hebben, verander de url dan.

Voor iedereen die de app van Heeze-Leende24 op zijn mobiele telefoon heeft geïnstalleerd, dienen zij de nieuwe app te downloaden in de stores.

Inspraak concept VMO 2020

13 oktober 2019 - 08:24

HEEZE-LEENDE - Het College van burgemeester en wethouders heeft op 1 oktober 2019 besloten de inspraakprocedure te starten inzake de concept Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2020. Tevens zal een formeel advies gevraagd worden in dezelfde periode aan de Adviesraad Sociaal Domein Heeze-Leende. De definitieve vaststelling van de Verordening staat gepland voor de Raadsvergadering van 9 december 2019.
De concept verordening ligt ter inzage van donderdag 3 oktober t/m vrijdag 4 november. U vindt de verordening onderaan deze pagina! Daarnaast kunt u deze inzien in het gemeentehuis aan de Jan Deckersstraat 2 in Heeze, gedurende de openingstijden op maandag van 09.00 tot 20.00 uur, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur.

Ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen worden tot en met vrijdag 4 november in de gelegenheid om zijn/haar zienswijze schriftelijk/per mail in te dienen bij het College van burgemeester en wethouders, postbus@heeze-leende.nl of Postbus 10.000, 5595 GA Heeze. De inspraakreactie dient te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, en de zienswijze op de verordening .

Laat hier je reactie achter