Bezoek voortaan Heeze-Leende24.nl

De website is vernieuwd en is voortaan alleen nog maar te bereiken via www.heeze-leende24.nl. Deze nieuwe url vervangt heeze24.nl en leende24.nl.

Mocht je dus een snelkoppeling op de computer of tablet hebben, verander de url dan.

Voor iedereen die de app van Heeze-Leende24 op zijn mobiele telefoon heeft geïnstalleerd, dienen zij de nieuwe app te downloaden in de stores.

Bestuursleden MFA Leende gezocht

25 maart 2020 - 10:00

LEENDE - In Leende wordt een nieuwe multifunctionele accommodatie gerealiseerd. Een Dorpshuis waarin de basisschool, een kinderdagverblijf en het dorpshuis samen onderdak vinden. Dit Dorpshuis zal zich ontwikkelen tot dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Dé plek voor sportieve, culturele en maatschappelijke activiteiten in Leende. 

Om die ontwikkeling tot stand te brengen, zoeken we enthousiaste en gemotiveerde bestuurders voor de stichting die het dorpshuis beheert.
Als bestuur ben je de schakel tussen Dorpshuis en de gemeenschap. Samen met de gebruikers stel je een eigen visie en strategie op, om die vervolgens te vertalen naar uitvoering.

Er zijn taken die vastliggen, maar er is ook heel veel dat nog ontwikkeld moet worden. Een flinke uitdaging, heel dynamisch en heel divers!

Ben jij die pionier die wij zoeken? Ondernemend en met het brede maatschappelijk doel voor ogen? Ben jij iemand die nieuwe wegen zoekt en tegelijkertijd de financiële en functionele basis van de MFA borgt? Reageer dan op een van onderstaande vacatures.

Algemeen profiel voor alle bestuurders
- Aantoonbaar maatschappelijk betrokken, bij voorkeur met bestuurlijke ervaring.
- Je bent ondernemend met gevoel voor maatschappelijke belangen
- Maatschappelijke betrokkenheid in de kern Leende heeft de voorkeur
- Je weet waarvoor je staat, durft keuzes te maken, draagt en voert deze vol verve uit, ook als er tegenwind is
- Je denkt in mogelijkheden en weet steeds te realiseren waarvan iedereen dacht dat het niet kon
- Een of meer bestuursleden hebben horecaervaring

Profiel voorzitter MFA Leende
- Je bent Leendenaar; bekend met en in de gemeenschap en de spreekwoordelijke vis in het water
- Je bent de verbinder, maar ook degene met de voorzittershamer, dus je zorgt voor besluiten en compromissen
- Bestuurlijk koordansen is voor jou een uitdaging; de dagelijkse zaken regisseren, zonder het doel en de horizon uit het oog te verliezen
- Verwachte en onverwachte zaken zijn de praktijk, je doet geen stap opzij voor een uitdaging, maar grijpt die met beide handen aan
- Representatie; als voorzitter weet je wanneer je ergens bij moet zijn en wanneer niet
- Je werkt graag in en met een team van andere vrijwillige bestuurders

Profiel secretaris MFA Leende

Basistaken

- Je bent de vraagbaak voor alles, het wandelende archief en beheerder van het netwerk
- Nauwkeurig, accuraat, gestructureerd en precies. Je plant en monitort de vergadercyclus, verdeelt en beheert alle inkomende en uitgaande informatie
- Je overziet waar het bestuur mee bezig is en bewaakt de empty spots
- Je stelt de kritische vragen, intern en extern
- Je voelt je helemaal op je plek in een team van bestuurders
- Je verzorgt de communicatie van en voor het bestuur

Profiel penningmeester MFA Leende

Basistaken

- Begrotingen, jaarrekeningen, BTW, fiscaliteiten, subsidieaanvragen, het is gesneden koek voor jou
- Je bent verantwoordelijk voor de p&c-cyclus en zorgt voor de begroting, het jaarverslag en de managementinformatie. Je stelt het op en vat het samen voor je medebestuursleden en externe verantwoordingen.
- Je stelt op en/of beoordeelt investeringsvoorstellen van andere bestuursleden
- Je bent een actieve deelnemer aan de vergaderingen, jouw inbreng is waardevol, je kijkt door een financiële bril mee naar de dagelijkse praktijk en de langere termijn

Profiel bestuurslid programmering MFA Leende
- Je bent bekend in de wereld van ondernemende activiteiten en programma’s in een MFA
- De Meent vullen is jouw uitdaging, het bruisende hangt sterk samen met de programmering en dat doe je samen met de verenigingen en inwoners van Leende, al dan niet in de vorm van een programmaraad
- Je kent “iedereen” in Leende die iets organiseert, en anders leer je ze kennen
- Je beheert de evenementenagenda samen met de floormanager
- Je weegt samen met het bestuur af of de inzet opweegt tegen het maatschappelijke en financiële rendement.
- Je overziet de communicatie rond het programma.
- Je inspireert en stimuleert de floormanager

Profiel bestuurslid techniek MFA Leende
- Affiniteit met en kennis van techniek in de breedste zin. Gebouwen, theatersystemen, je kent ze of leert ze makkelijk kennen
- Je hebt ervaring met huurdersonderhoud voor gebouwen, idealiter ken je de markt en kun je in overleg met de gemeente onderhoudsplannen en offertes beoordelen en uitzetten.
- Je beheert en plant samen met de beheerder de jaarlijkse keuringen en het jaarlijkse onderhoud
- Je zorgt dat het bestuur op de hoogte is van het geplande onderhoud en stelt investeringsvoorstellen op en kan andere voorstellen beoordelen
- Samen met de penningmeester zorg je voor een degelijke begroting voor huurdersonderhoud
- Je bent onderdeel van een team en kijkt ook breder dan je eigen vakgebied. In de bestuursvergadering geef je ook jouw visie op andere zaken

Je hebt belangstelling? Mooi!
Stuur je CV en motivatie voor 7 april 2020 naar bestuurmfa@heeze-leende.nl. Op 9 april houden we een brievenselectie en op 15 april voeren we de gesprekken met de kandidaten. De selectiecommissie bestaat uit twee vertegenwoordigers van de gebruikers van de nieuwe MFA en twee medewerkers van de gemeente Heeze-Leende.

Laat hier je reactie achter