Wij wonen samen, wat is er geregeld?

20 februari 2017 - 12:15

U woont samen. Wat heeft u in het verleden hiervoor geregeld en waar ?

Bij de gemeente, uw pensioenfonds, uw verzekeringsagent, uw notaris ? U denkt nu bij uzelf als samenwoner: "Het zal wel", want u bent elf jaar geleden gaan samenwonen met uw levenspartner en u heeft twee jaar daarna een huis gekocht en drie jaar daarna is uw eerste kind geboren.

Toen u samen het huis heeft gekocht, bent u bij de notaris geweest en heeft u een samenlevingsovereenkomst gemaakt. Wat stond daar ook alweer in? U duikt in uw archief uw samenlevingsovereenkomst op. Als het goed is, heeft u in de overeenkomst een verzorgingsplicht staan naar elkaar. Verder zult u iets geregeld hebben in verband met overlijdensrisicoverzekeringen. Mogelijk staat er een verblijvingsbeding in, dat wil zeggen dat bij uw overlijden de gemeenschappelijke eigendommen die u had met uw partner, naar de langstlevende gaan. De privé-eigendommen zullen vererven naar uw kind(eren). Mogelijk staat in de samenlevingsovereenkomst ook dat u elkaar als partnerpensioengerechtigde hebt aangewezen. Maar heeft u dat wel medegedeeld aan uw pensioenfonds? Toen uw kind geboren werd, heeft u (als man) het kind bij de gemeente erkend, maar heeft u toen ook het ouderlijk gezag aangevraagd bij de rechtbank?

U dacht ook nog dat u een testament gemaakt heeft bij de notaris, maar in uw papieren heeft u niets kunnen vinden. In het testament zou u moeten regelen dat wanneer u komt te overlijden, uw erfgenamen zijn uw partner en uw kinderen, maar u wilt dan wel dat uw partner de 'baas' blijft. In zo'n testament zou als het goed is ook een bepaling met betrekking tot de voogdij van uw kinderen. U kunt nu ook eens met uw verzekeringspersoon om tafel zitten om te kijken wat uw weduwe- en wezenpensioen zal zijn bij uw overlijden. Mogelijk schrikt u hoe laag deze is. Dit zou u eventueel kunnen repareren door een overlijdensrisicoverzekering op uw leven af te sluiten en te gaan banksparen voor uw pensioen.

Dit zijn even een paar eenvoudige dingen die u zou kunnen nakijken om in de toekomst niet voor een verassing te komen staan. Succes met het uitzoeken van hetgeen u heeft geregeld en zijn er vragen dan maak een afspraak met ons kantoor.

Laat hier je reactie achter