Geregistreerd partnerschap of samenlevingsovereenkomst

18 maart 2017 - 18:33

Een geregistreerd partnerschap is NIET hetzelfde als een samenlevingsovereenkomst.

Er is nogal eens verwarring tussen de termen 'geregistreerd partnerschap' en 'samenlevingsovereenkomst'. Soms wordt zelfs ten onrechte beweerd dat er überhaupt iets is opgemaakt, bijvoorbeeld bij de volgende bewering: "Mijn partner en ik wonen samen en dit hebben we bij de gemeente laten registreren, dan hebben we toch een geregistreerd partnerschap?"

Lang niet iedereen is op de hoogte van de verschillen tussen een samenlevingsovereenkomst en een geregistreerd partnerschap. In beide gevallen legt men zaken vast, in beide gevallen wordt er "iets" geregistreerd, maar verder zijn het totaal verschillende regelingen.

Een geregistreerd partnerschap lijkt veel op een huwelijk; beide hebben exact dezelfde rechtsgevolgen. Men regelt een geregistreerd partnerschap bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, dus bij de gemeente. U wordt daarmee automatisch in gemeenschap van goederen geregistreerd (tenzij u partnerschapsvoorwaarden laat opmaken).Dus bezittingen worden gemeenschappelijke eigendom.

Een samenlevingsovereenkomst kan bij de notaris worden geregeld. In de overeenkomst worden afspraken gemaakt over de huishoudelijke uitgaven, de bankrekeningen en verder neemt men beslissingen over de verdeling van de spullen als de samenwoning wordt beëindigd. Ook kunnen er pensioenafspraken worden gemaakt.

Bij een geregistreerd partnerschap bent u, net als bij een huwelijk, elkaars wettelijke erfgenaam. Als u een samenlevingsovereenkomst heeft, is dit niet automatisch het geval! U kunt het wel regelen, maar dat gebeurt in een testament.

Bij een geregistreerd partnerschap geldt een wettelijke alimentatieregeling. Bij een samenlevingsovereenkomst geldt deze plicht niet, al kan het wel in de overeenkomst worden opgenomen.

Sinds 1 april 2014 worden man en vrouw met een geregistreerd partnerschap automatisch beiden ouder van het kind wanneer het geregistreerd partnerschap bestaat op het moment van de geboorte van het kind. Bij een samenlevingsovereenkomst wordt de man pas vader van het kind wanneer hij het kind bij de gemeente gaat erkennen en bovendien moet het ouderlijk gezag ook nog eens aangevraagd worden bij de rechtbank.

Met wederzijds goedvinden wordt een geregistreerd partnerschap beëindigd door de inschrijving van de ambtenaar van de burgerlijke stand van een akte. Deze akte, inhoudende de beëindiging van het geregistreerd partnerschap, wordt door beide partners en een advocaat of notaris getekend,. Dit kan alleen wanneer beiden geen gezag hebben over minderjarige kinderen.

Verder kan een geregistreerd partnerschap beëindigd worden door de rechtbank op verzoek van één van de partners; er dient dan, net als bij een huwelijk, sprake te zijn van duurzame ontwrichting.

Bij samenwoners kan de samenlevingsovereenkomst beëindigd worden door het sturen van een (aangetekende) brief naar de ander waarin de overeenkomst wordt opgezegd of door elkaar feitelijk te verlaten.

Bij het einde van een geregistreerd partnerschap door ontbinding zullen de opgebouwde pensioenrechten van beide partijen moeten worden verdeeld; bij een samenlevingsovereenkomst hoeven de pensioenrechten niet te worden verdeeld tenzij het pensioenfonds een andere regeling heeft.

Laat hier je reactie achter