Voordeel bij schenken en uitlenen van ouders aan kind

29 april 2017 - 15:39

Hypotheek bij pa en ma fiscaal voordeliger!!

Voor starters valt het niet altijd mee om de financiering van het felbegeerde huis rond te krijgen, zeker na een jarenlange stijging van de huizenprijzen is het aantal acceptabele huizen, dat binnen het leenbudget valt, vaak vrij klein.
Een deel van het benodigde bedrag lenen van ouders is een goede optie ter aanvulling op de reguliere hypotheek. Wanneer gebruik gemaakt wordt van fiscale handigheden betaalt de belastingdienst als klap op de vuurpijl een deel van de kosten mee!

Het grootste voordeel wordt behaald wanneer ouders geld lenen aan de kinderen. Dit kan uiteraard alleen als de ouders een financiële buffer hebben. Hierbij kunnen ouders een rente doorberekenen aan de kinderen. Het aan rente betaalde bedrag kan vervolgens door de kinderen bij de fiscus volledig worden afgetrokken als hypotheekrente. Dit terwijl de ouders het rentebedrag zelf belastingvrij incasseren.

De ouders ontvangen bij het uitlenen per saldo hetzelfde bedrag als wanneer zij het geld op de bank zouden zetten.
Met het rekenen van een wat fors rentepercentage aan de kinderen wordt ook het van de fiscus terug te vorderen bedrag een stuk hoger. Wel geldt dat dit rentepercentage realistisch dient te zijn. Wanneer de ouders hun kinderen nog meer willen steunen, kunnen zij hun rentewinst weer terug geven aan de kinderen in de vorm van een belastingvrije schenking.

Schenken, uitlenen en successierecht
De schenking is in veel gevallen vrij van heffing. Dat is niet altijd het geval. Bij verkrijgen uit vrijgevigheid van een geldbedrag kan onderscheid gemaakt worden tussen schenkingen en erfenissen. Hierover worden respectievelijk schenkings- en successierechten gerekend. De hoogte van deze belasting is vooral afhankelijk van het betreffende bedrag. Des te hoger dit bedrag, des te hoger ook relatief het belastingtarief. Om te voorkomen dat een hoger tarief moet worden betaald is het bij grotere bedragen veelal zinvol om de schenking te verspreiden over meerdere jaren en niet te wachten tot het totale bedrag als erfenis vrijkomt.

Belast en onbelast
De verwantschap tussen schenker en ontvanger is mede bepalend voor het te hanteren belastingtarief. Niet alle schenkingen zijn overigens belastbaar. In 2009 zijn schenkingen tussen ouders en kinderen tot € 4.556,00 op jaarbasis vrij van heffing. Voor overige personen is de volgende wetgeving van kracht: geen heffing bij een schenking tot € 2.734,00;
* bij een schenking van € 0,00 tot € 22.763,00 is het schenkingsrecht 41% over het totaal.
* ouders mogen aan kinderen tussen 18 en 35 verder éénmalig een vrijgesteld bedrag schenken van € 22.760,00 maximaal, er moet wel een aangifte schenkingsrecht worden gedaan.

Wat wordt gedaan met de schenking?
Wanneer een schenking wordt gedaan aan kinderen of kleinkinderen kan de gever invloed uitoefenen op de besteding van het geschonken kapitaal. Bij een vrije schenking kan de ontvanger zelf beslissen waar het geldbedrag aan te besteden.
Een schenking kan echter ook worden gedaan met daarbij voorwaarden die bepalen waar het kapitaal zoal voor gebruikt mag worden. Tevens kan een schenking onder bewind worden gedaan, wat wil zeggen dat de ontvanger wel de eigenaar van het kapitaal is, maar een door de schenker aangestelde partij, de eindregie over de uiteindelijke besteding van het geld in handen heeft.

De constructie waarbij de starter geld leent van zijn ouders voor de koop van een woning levert fiscaal voordeel op. Hiervoor dient wel een hypotheekakte bij de notaris te worden opgemaakt, waarin de lening tussen ouder en kind staat beschreven.

Laat hier je reactie achter