Schenkingen altijd via de notaris

27 mei 2017 - 08:30

Het duiveltje komt uit de doos of de rechter gaat u verplichten om schenkingen, ook van contanten, via de notaris te laten lopen. U denkt dit is weer een praatje van de notaris om zich van extra inkomsten te verzekeren maar mis poes, art. 7:176 BW zorgt hiervoor.

Wat zegt de tekst van dit artikel?
Indien de schenker (hieronder ook te verstaan zijn erfgenamen) feiten stelt waaruit blijkt dat de schenking door misbruik van omstandigheden tot stand is gekomen, rust bij een beroep op vernietigbaarheid van de schenking de bewijslast van het tegendeel op de begiftigde(n), TENZIJ van de schenking een notariële akte is opgemaakt.

U voelt het extra werk al op de rechtbanken afkomen.
Stel u heeft een suikeroom en u bent erfgenaam van de oom geworden, en dan blijkt dat de oom een jaar voor zijn overlijden allerlei schenkingen aan zijn buurvrouw heeft gedaan, die voor uw oom de boodschappen en de was zorgde.

U heeft nu een stok in de handen om mee te slaan. U stelt gewoon dat de schenking aan de buurvrouw tot stand is gekomen op grond van misbruik van omstandigheden. De buurvrouw zou geen boodschappen meer doen wanneer de oom niet aan haar zou schenken. U wilt de schenking aan de buurvrouw gaan vernietigen.

De buurvrouw staat dus nu al twee nul achter, want u stelt ook dat de oom dement was toen hij de schenkingen deed. De oom kan niets meer verklaren in het voordeel van de buurvrouw want de oom is overleden.

Het zal er in de meeste gevallen op neerkomen dat de begiftigde(n) de ontvangen schenking moet gaan teruggeven aan de schenker of zijn erfgenamen.

Wilt u de begiftigde niet blij maken met een dode mus, dan ga zekerheidshalve naar de notaris en laat de schenking in een notariële akte vastleggen dit om aanzienlijke problemen en juridische procedures te voorkomen. Een gewaarschuwd man of vrouw telt voor twee !

Laat hier je reactie achter