Column Notaris: U gaat scheiden en nu?

2 augustus 2017 - 11:00

HEEZE-LEENDE - Wanneer de vakantieperiode weer voorbij is zien we het aantal cliënten toenemen die komen met vragen met betrekking tot een echtscheiding of het beëindigen van een relatie.

Meestal komt men tijdens de vakantie tot de conclusie dat de koek op is en men beter uit elkaar kan gaan.

Waar moet u allemaal aan denken:
De eerste vraag zou kunnen zijn: komen wij er samen uit en kunnen wij samen een advocaat of mediator in de arm nemen of staan we lijnrecht tegenover elkaar en hebben we allebei een eigen advocaat nodig.

De advocaat/mediator zal onder andere de volgende zaken moeten gaan bekijken:
- zijn er kinderen, dan moet er, wanneer deze minderjarig zijn, een ouderschapsplan worden opgemaakt;
- moeten we alimentatie voor elkaar als ex-partners gaan betalen;
- hoe hoog wordt de kinderalimentatie;
- hebben we een eigen woning, wat is daar de waarde van;
- hoe hoog is de hypotheekschuld; zitten er overlijdensrisicoverzekeringen aan de hypotheek gekoppeld;
- zijn er spaartegoeden.

Dit zal allemaal in beeld gebracht moeten worden en men zal moeten kijken of één van de echtgenoten/partners het huis kan overnemen of dat de woning moet worden verkocht aan een derde.

Als de woning wordt overgenomen zal er bij de notaris een zogenaamde akte van verdeling en levering moeten worden gemaakt en mogelijk een nieuwe hypotheekakte.

Verder zult u zo spoedig mogelijk uw pensioenfondsen op de hoogte moeten stellen. U zult de begunstiging van uw overlijdensrisicoverzekering moeten aanpassen.

Het is ook zeer wenselijk dat u met de notaris kijkt of u een testament moet opstellen dan wel moet aanpassen voor het geval u komt te overlijden. Tevens is niet onbelangrijk wie u gaat vertegenwoordigen wanneer u handelingsonbekwaam wordt, uw ouders, uw broers en zussen. U kunt dan een zogenaamd levenstestament laten opmaken.

Dus wanneer u plannen heeft om uw huwelijk of relatie te beëindigen dan kan er nog wel wat werk aan de winkel zijn.

Laat hier je reactie achter