Radartestament: hoe zit het ook alweer?

4 september 2017 - 14:29

De bijsluiter bij het radar testament: het kan veel geld kosten

BUDEL - Een paar jaar geleden was er een uitzending van het Tv-programma RADAR. Daarin kwam naar voren dat een bepaalde testamentvorm gunstig was omdat er dan minder erfbelasting betaald hoefde te worden.

Bij medicijnen blijkt soms pas na enkele jaren dat er ook negatieve bijwerkingen zijn en dan wordt de bijsluiter daarop aangepast. In uitzonderingsgevallen wordt het medicijn helemaal verboden.

Een wetswijziging is er de oorzaak van dat ik nu iedereen die zo'n radartestament heeft getekend, moet waarschuwen. Het fiscale voordeel kan namelijk verdwijnen omdat de Belastingdienst een rente heft die beduidend hoger is dan de spaarrente.

Radartestament: hoe zit het ook alweer?
Waarschijnlijk zegt de term "radartestament" u niet direct iets. Eigenlijk is het ook geen officiële term, maar is het onder notarissen in opmars gekomen omdat er na de uitzending van TROS RADAR veel vraag ontstond naar dit type testament.

In zo'n testament worden de kinderen onterfd, en krijgen ze pas recht op hun erfdeel als de langstlevende overlijdt. Dit is een andere techniek dan de "normale" langstlevende testamenten. In het laatste geval krijgen de kinderen al recht op het erfdeel als de eerste van de ouders overlijdt, maar wordt er pas uitbetaald als de langstlevende overlijdt. Fiscaal is dat een fundamenteel verschil.

Bij een radartestament zal de fiscus alleen erfbelasting bij de kinderen heffen nadat de langstlevende overleden is. Bij het normale langstlevende testament kan de aanslag voor de erfbelasting voor de kinderen al op de mat ploffen bij het eerste overlijden.

Simpel gezegd: bij een radartestament stel je het moment van betalen van de verschuldigde erfbelasting door de kinderen uit totdat de langstlevende is overleden.

Nieuwe regeling: belastingrente
Sinds enige tijd heft de belastingdienst belastingrente. Dat is een rente die in rekening gebracht wordt vanwege het feit "dat de belastingplichtige nog het geld heeft dat aan de belastingdienst toekomt". Dit is dus niet de bekende invorderingsrente die gerekend wordt als u echt te laat betaalt.

Nu weet de belastingdienst ook dat bij de erfbelasting de erfgenamen natuurlijk niet à la minute weten hoeveel geld zij moeten overmaken. Daarom is er een regeling dat bij overlijden het geld acht maanden na het overlijden moet zijn ontvangen door de fiscus. Anders wordt vanaf dat moment belastingrente geheven.

Belastingrente en de radartestamenten
Op die algemene regel is echter in de wet een uitzondering opgenomen. De belastingrente is al vanaf het moment  van overlijden verschuldigd als de erfgenaam zijn erfdeel heeft ontvangen op basis van een opschortende dan wel ontbindende voorwaarde.

Bij het populaire radartestament wordt gebruik gemaakt van dit soort voorwaarden. De kinderen hebben namelijk een voorwaardelijk recht op hun erfdeel. Die voorwaarde is dat eerst de langstlevende moet overlijden.

Daardoor hoeft er door de kinderen nog steeds niet erfbelasting betaald te worden als de eerste van hun ouders overlijdt. Eerst moet afgewacht worden totdat die voorwaarde in vervulling is gegaan.

Door de nieuwe regelgeving zijn de kinderen echter direct belastingrente verschuldigd over hun erfenis vanaf het overlijden van de langstlevende. En dus niet pas acht maanden daarna, zoals de algemene regel is.

mijn advies
Heeft u de afgelopen tien jaar een testament gemaakt, ga dan langs bij uw notaris. Laat deze beoordelen of u inderdaad een radartestament heeft.

Is dat het geval, dan kunt u of een ander soort testament laten opstellen of u zorgt er voor dat uw kinderen een heldere waarschuwing krijgen:

Als de langstlevende overlijdt vraag je direct aan de belastingdienst een voorlopige aanslag erfbelasting en die betaal je zo spoedig mogelijk. Dan hoef je niet die hoge belastingrente te betalen.

Maar dat heeft natuurlijk alleen zin als er voldoende geld op de bank staat om die voorlopige aanslag te betalen.

Laat hier je reactie achter