Bezoek voortaan Heeze-Leende24.nl

De website is vernieuwd en is voortaan alleen nog maar te bereiken via www.heeze-leende24.nl. Deze nieuwe url vervangt heeze24.nl en leende24.nl.

Mocht je dus een snelkoppeling op de computer of tablet hebben, verander de url dan.

Voor iedereen die de app van Heeze-Leende24 op zijn mobiele telefoon heeft geïnstalleerd, dienen zij de nieuwe app te downloaden in de stores.

Voorbereiding start randweg en woonwijk de Bulders

3 november 2017 - 13:45

HEEZE-LEENDE - Zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is kan, waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2018, de eerste schop van de randweg in de grond. De ontwerpen van de randweg en de woongebieden zijn klaar en binnenkort valt de vergunning aanvraag voor het kappen van bomen op de mat bij de gemeente.

Op 3 oktober jl. vond de zitting plaats bij de Raad van State voor het bestemmingsplan De Bulders. Dit bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van 350 woningen en randweg mogelijk aan de zuidzijde van Heeze. Op dit moment wacht de gemeente op de uitspraak van de Raad van State. Zodra deze uitspraak er is en het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden, wil De Bulders Woningbouw BV direct van start. Daarvoor zijn zij nu allerlei voorbereidende werkzaamheden aan het doen.

Ontwerp en kapvergunning
Binnenkort valt de vergunningaanvraag voor het kappen van bomen op de mat bij de gemeente. Deze aanvraag is via een zorgvuldige procedure tot stand gekomen. Allereerst is er een voorlopig ontwerp van de randweg gemaakt. Daarna is gesproken met belanghebbenden, zoals aanwonenden van de toekomstige randweg en het IVN, om aandachtspunten vanuit de omgeving helder te krijgen. Bij de technische uitwerking van het ontwerp zijn alle aandachtspunten de revue gepasseerd. En is geprobeerd om zoveel mogelijk aan de vragen en opmerkingen van belanghebbenden tegemoet te komen. Zo is De Bulders Woningbouw BV erin geslaagd om het maximaal aantal bomen te sparen.   

Laanstructuur
“Een belangrijk uitgangspunt van de gemeente was daarbij dat er door middel van bomen een laanstructuur moet blijven en deels moet komen, langs de randweg. Uiteindelijk moeten er toch een aantal bomen gekapt worden. Ook dit is met het IVN besproken. Belangrijk daarbij is dat er meer bomen terug geplant worden dan dat er gekapt worden, zodat op termijn de randweg dezelfde uitstraling krijgt als de Muggenberg”, aldus wethouder Wilma van der Rijt. Ook is met het IVN afgesproken dat er een bijzondere boom terugkomt op een nader te bepalen plaats in Heeze.

Zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is, zal waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2018, de eerste schop de grond in gaan voor de aanleg van de randweg en de woningbouw.

Laat hier je reactie achter