€167.300 voor natuurherstel heidegebied Diep Meerven

7 december 2017 - 08:20

HEEZE-LEENDE - De provincie Noord-Brabant heeft €167.300 over de periode 2017-2020 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van herstelmaatregelen van het heidegebied rondom het Diep Meerven. Deze heide is gelegen in een Natura 2000 gebied en is onderdeel van de Groote Heide.

Op basis van een door Bureau van Nierop opgesteld plan van aanpak is in het kader van de subsidieregeling Natuur Noord-Brabant § 2 Natura 2000/PAS een aanvraag ingediend. PAS staat voor Programma Aanpak Stikstof. Al jaren is er in Natura 2000-gebieden een overschot aan stikstof. Met PAS wil de overheid de natuur beschermen. De werkzaamheden die de komende jaren worden uitgevoerd zijn, bekalken, begrazen en het verwijderen van de bovenste humuslaag (chopperen).

Monitoring zal plaatsvinden waardoor het duidelijk wordt of met de maatregelen het gewenste effect wordt bereikt. De monitoring geeft meer inzicht in de effecten van de maatregelen waardoor we het voor het beheer in de toekomst makkelijker betere keuzes kunnen maken.

Nabij de locatie van het Diep Meerven gebied is een bouwbord geplaatst en start men met de werkzaamheden. Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met Willem Aarts van Bureau van Nierop (0497-535400)

Laat hier je reactie achter