Bezoek voortaan Heeze-Leende24.nl

De website is vernieuwd en is voortaan alleen nog maar te bereiken via www.heeze-leende24.nl. Deze nieuwe url vervangt heeze24.nl en leende24.nl.

Mocht je dus een snelkoppeling op de computer of tablet hebben, verander de url dan.

Voor iedereen die de app van Heeze-Leende24 op zijn mobiele telefoon heeft geïnstalleerd, dienen zij de nieuwe app te downloaden in de stores.

Heeze-Leende neemt deel aan Ervenplus

12 december 2017 - 16:00

HEEZE-LEENDE - In de gemeente Heeze-Leende loopt sinds 2010 het ‘Stimuleringskader Groen Blauwe diensten’ (stika). Via deze regeling kunnen particuliere grondeigenaren op basis van vastgestelde criteria een vergoeding krijgen voor aanleg en beheer van landschappelijke elementen. Eén van deze criteria is dat de landschapselementen buiten de (boeren)erven moeten liggen.

Om de biodiversiteit en landschappelijke kwaliteit te verbeteren, zou het daarnaast goed zijn om op de erven zelf maatregelen te nemen om het leefgebied van erfbewonende soorten te verbeteren. Daarom is Brabants Landschap het project Ervenplus gestart. Eigenaren van erven buiten de bebouwde kom kunnen zich aanmelden voor het project. Hun erven worden dan gescand. Na deze erfscan wordt vervolgens een advies opgesteld hoe de biodiversiteit op het erf een impuls kan krijgen. Vanuit het project wordt vervolgens plantgoed, nestkasten etc. beschikbaar gesteld waarmee deze biodiversiteitsimpuls behaald wordt. De eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het planten en plaatsen van het beschikbaar gestelde. Bij het monitoren van de biodiversiteitsverbetering wordt vaak de samenwerking gezocht met lokale natuurwerkgroepen.

Gemiddeld kost een impuls € 650 per erf. De maximale bijdrage van Ervenplus is € 1.000 per erf. Het bedrag dat een gemeente inlegt in Ervenplus, wordt door het project verdubbelt. De gemeente Heeze-Leende heeft op 21 november 2017 besloten om € 4.000 aan voor Ervenplus beschikbaar te stellen. Initiatiefnemer Plattelandsvereniging Hei, Heg en Hoogeind heeft aangegeven vanuit haar groenfonds € 1.000 beschikbaar te stellen. Doordat dit beide bedrag verdubbeld wordt, is er dus € 10.000 beschikbaar voor het verbeteren van de biodiversiteit op erven. Uitgaande van het gemiddelde bedrag van € 650 per erf, kan met dit bedrag dus aan 15 erven een biodiversiteitsimpuls gegeven worden.

Klik hier om meer te lezen over Ervenplus.

Laat hier je reactie achter