Raadsvergadering en RTG LIVE te volgen

4 december 2017 - 19:10

HEEZE-LEENDE - Vanavond vindt in de raadzaal van het gemeentehuis een openbare rondetafelgesprek (RTG) en raadsvergadering plaats. Het RTG begint om 19.30 uur en duurt tot 20.00 uur en is via deze link te volgen waarna de raadsvergadering begint (of zoveel eerder als mogelijk is, rekening houdend met de eindtijd van het rondetafelgesprek). De raadsvergadering is vanaf 20.15 uur LIVE te volgen via deze link middels webcasting.

Onderwerpen RTG
Onderwerpen die tijdens het rondetafelgesprek worden behandeld:

AGENDAPUNTEN:
1  Vaststellen voorlopige agenda
2  Mededelingen/Ingekomen brieven uit de raadsvergadering: --
3  Verzoek Brabant Water om het pad in het verlengde van de Sandermannen in Heeze aan de openbaarheid te onttrekken (Rv17.53)
4  Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018
5  Sluiting

Bekijk de volledige agenda van het rondetafelgesprek

Onderwerpen tijdens opiniërende en besluitvormende deel van de raadsvergadering (deels onder voorbehoud advisering RTG):

AGENDAPUNTEN:
1    Opening/Vaststelling agenda/Mededelingen/Trekking stemnummer
1I   Ontslag en benoeming fractievertegenwoordiging VVD en PvdA, december 2017 (Rv17.74)
2I   Vaststelling van de besluitenlijst van het Rondetafelgesprek d.d. --
2II  Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 6 november 2017
3    Ingekomen stukken en mededelingen
4    OPINIËREND DEEL
4a  Verzoek Brabant Water om het pad in het verlengde van de Sandermannen in Heeze aan de openbaarheid te onttrekken (Rv17.53)
5    Bouwgrondexploitatie Centrumplan/Schoolstraat Leende en gymzaal Marijkeplein Leende (Rv17.71)
6    Controleprotocol 2017 (Rv17.70)
7    Verordeningen op de heffing en invordering van (Rv17.64):onroerende-zaakbelastingen 2018 rioolheffing 2018, reinigingsheffingen 2018, marktgeld 2018, lijkbezorgingsrechten 2018, leges 2018
8    Bomenvisie 2017-2020 (Rv17.68)
9    Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 (Rv17.67)
10  Fietspad de Plaetse-Boschlaan (Rv17.72)
11  Strategisch Plan GRWRE (Rv17.73)
12  Rapport Rekenkamercommissie “A2 samenwerking … en route” (Rv17.76)
13  Rondvraag
14  BESLUITVORMEND DEEL
14a Verzoek Brabant Water om het pad in het verlengde van de Sandermannen in Heeze aan de openbaarheid te onttrekken (Rv17.53)
15   Bouwgrondexploitatie Centrumplan/Schoolstraat Leende en gymzaal Marijkeplein Leende (Rv17.71)
16  Controleprotocol 2017 (Rv17.70)
17  Verordeningen op de heffing en invordering van (Rv17.64):onroerende-zaakbelastingen 2018 rioolheffing 2018, reinigingsheffingen 2018, marktgeld 2018, lijkbezorgingsrechten 2018, leges 2018
18  Bomenvisie 2017-2020 (Rv17.68)
19  Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 (Rv17.67)
20  Fietspad de Plaetse-Boschlaan (Rv17.72)
21  Strategisch Plan GRWRE (Rv17.73)
22  Rapport Rekenkamercommissie “A2 samenwerking … en route” (Rv17.76)
23  Sluiting

De exacte agenda en de daarbij behorende besluitenlijsten zijn te vinden via deze link naar de website van de gemeente Heeze-Leende.

Laat hier je reactie achter