Door camera’s nog veiliger Heeze-Leende

5 december 2017 - 16:43

HEEZE-LEENDE - Vanaf deze week hangen er camera’s bij de toegangswegen tot Heeze-Leende en bij het NS Station. Dit cameratoezicht draagt bij aan vergroting van de veiligheid. De privacy wordt echter ook gewaarborgd.

In Nederland is het verschijnsel mobiel banditisme (rondtrekkende bendes die criminaliteit plegen en vaak in Nederland verblijven zonder vaste woon- of verblijfplaats) duidelijk een vorm van criminaliteit. Hierbij is gelegenheid op een snelle aftocht, na het plegen van een misdrijf, bepalend. De gemeente Heeze-Leende ervaart dat haar woonkernen blootstaan aan het risico van mobiel banditisme door de ligging aan 2 drukke snelwegen, namelijk de A2 en A67. Daarom heeft de gemeenteraad in 2015 besloten om die reden voor een versterking van de bescherming van haar dorpskernen te zorgen tegen criminelen door de inzet van gemeentebreed cameratoezicht.

Burgemeester Paul Verhoeven: “Heeze-Leende is een veilige gemeente en dat willen we graag zo houden. Alleen al door het praten over het plaatsen van camera’s is de veiligheid in onze gemeente nog verder toegenomen. Door ze nu ook effectief te plaatsen, zijn en blijven we een van de veiligste gemeentes. Alleen als er aanleiding toe is worden de camerabeelden nagekeken door een speciale eenheid die daartoe bevoegd is. Hierdoor blijft de privacy van onze inwoners gewaarborgd en leven we in een veilige gemeenschap.” Binnenkort als alle camera’s zijn geplaatst zal het cameratoezicht in werking treden.

Er is gekozen voor het monitoren van het verkeer op de belangrijkste toegangswegen van de gemeente. Daarnaast wordt op enkele andere plaatsen een camera geplaatst zoals bijvoorbeeld bij het NS-station. Cameratoezicht is een instrument dat in een mix aan maatregelen bijdraagt aan vergroting van de veiligheid. Het speelt een belangrijke rol bij de criminaliteitsbestrijding. Camerabeelden kunnen een grote bijdrage leveren in opsporingsonderzoeken, dit varieert van een betere informatiepositie van de politie tot daadwerkelijke aanhoudingen en veroordelingen. Camera's kunnen echter ook een inbreuk maken op de privacy van mensen. Daarom gaat men zorgvuldig om met de opgenomen beelden. Zo worden de beelden maar maximaal 7 dagen bewaard en worden de beelden alleen uitgekeken door de politie als daar aanleiding toe is. De beelden worden dus niet live uitgekeken.

HSLnet zorgt ervoor dat middels glasvezel de camera's ook gebruikt kunnen worden. De beelden worden supersnel en veilig verstuurd naar de unit die de beelden beheert en uitleest. Wederom een zeer positieve toepassing van glasvezel in onze samenleving die bijdraagt aan de veiligheid en de leefbaarheid in Heeze-Leende.

Laat hier je reactie achter