Nieuwbouwwijk De Bulders en randweg Heeze van start

27 januari 2018 - 12:00

HEEZE-LEENDE - Nadat de Raad van State eind december uitsprak dat de gemeente door mag gaan met het bestemmingsplan De Bulders en randweg, is er veel gebeurd. De vergunning voor de randweg is inmiddels verleend en het werk is al aanbesteed, inclusief het bouwrijp maken van het westelijk deel van het woongebied. Dit maakt de ontwikkeling van 350 woningen en de randweg mogelijk aan de zuidzijde van Heeze.

Wethouder Wilma van der Rijt: “Na jaren gesproken te hebben over de randweg en nieuwbouwwijk De Bulders, ben ik vandaag blij dat we zover zijn. De vergunning voor aanleg randweg is verleend en de aannemer is volop aan het voorbereiden. De schetsen van de eerste woningen zijn gereed. Na vele jaren komt er een structurele oplossing voor ons verkeersprobleem. Hiermee zijn we eindelijk in staat om het vrachtverkeer uit de kern van Heeze te gaan weren en de leefbaarheid in Heeze te verbeteren. Bovendien krijgt Heeze er een mooie nieuwe woonwijk bij die voorziet in de behoeften.”

Woningen in de Bulders
De Bulders wordt in fasen gebouwd. In de eerste fase wordt gebouwd in het westelijk gedeelte van de nieuwe wijk. Janssen de Jong Projectontwikkeling is momenteel druk bezig met de uitwerking van de eerste twee fasen van 30 en 10 woningen, waaronder ook sociale (huur/koop) woningen. Als alles volgens planning verloopt, start de verkoop van fase 1 in maart 2018. Hierna volgen 32 woningen die gerealiseerd worden door Bouwbedrijf van Gerven BV. Ook zijn  13 grote vrije sector (ruimte voor ruimte) kavels te koop via makelaardij Olav Veldhuizen in Heeze. In De Bulders komt een breed palet aan woningen. Van huur- en goedkope woningen (starters- en sociale woningen) tot vrijesectorkavels. De woningen zullen zoveel mogelijk duurzaam gebouwd gaan worden en mogelijk zullen de woningen in de tweede fase alniet meer op het gasnet worden aangesloten. Voor de grote kavels hebben de kopers al de mogelijkheid om zich niet op het aardgas te laten aansluiten. Medio februari zullen de nieuwe straatnamen bekend gemaakt gaan worden. Hierbij is onder andere de Heemkundekring betrokken. 

Vergunning randweg is verleend, werk is aanbesteed

Randweg
De vergunning voor de randweg en de daarvoor noodzakelijke kap van een aantal bomen is verleend. In het eerst kwartaal van 2018 gaat de eerste schop in de grond. Een woning, een  loods en een stal die in het gebied stonden, zijn reeds gesloopt. Ondertussen loopt er een onderzoek naar de trillingen die eventueel zouden kunnen ontstaan door het verkeer op de drie bestaande woningen aan de Buldersweg. Wilma van der Rijt: “Vanzelfsprekend willen we overlast aan deze woningen voorkomen; mocht uit onderzoek blijken dat er trillingen ontstaan door het verkeer dan worden passende maatregelen genomen om dit op te lossen.”

Gebiedspromotie
Iedereen die interesse heeft kan een kijkje nemen op www.wonenindebulders.nl en zich inschrijven voor de digitale nieuwbrief. Ook zijn de ontwikkelingen te volgen via Gijs de Bulderswachter op Facebook.com/wonenindebulders. Aan de hand van zeven Heerlijckheden beschrijft hij waarom het zo Heerlijck leven is in Heeze en in De Bulders.

Voor meer informatie over de verkoop van bouwkavels en andere indformatie over de nieuwe woonwijk in Heeze kunt u terecht bij de lokale makelaar in Heeze, Makelaardij Olav. Het kantoor is gevestigd aan de Kapelstraat 11 in Heeze.

Laat hier je reactie achter