Portefeuilles verdeeld onder de wethouders

8 mei 2018 - 07:00

HEEZE-LEENDE - Maandagavond werd tijdens een raadsinformatiebijeenkomst de gemeenteraad ingelicht over de portefeuilleverdeling onder de vier wethouders. Zeven weken na de gemeenteraadsverkiezingen is na de coalitie nu ook de portefeuilleverdelinmg in hooflijnen bekend zoals hieronder vermeld. Het coalitieakkoord zal naar verwachting op 18 juni worden gepresenteerd aan de gemeenteraad. Tijdens het wekelijks college-overleg op dinsdag zal B&W vandaag de verdeling definitief vaststellen.

Wethouder Jan de Bruijn (LOKAAL HeezeLeende):
- Recreatie en Toerisme
- Zorg, Participatiewet en Jeugdzorg
- Economische zaken
- Sport
- Kunst en cultuur
- Onderwijs (behalve De Berkenschutse omdat De Bruijn daar werkzaam is geweest).

Wethouder Frank de Win (CDA):
- Verkeer
- Ruimtelijke ordening
- Wonen/volkshuisvesting
- Openbare ruimte
- Centrumplan Leende
- Centrale As
- Randweg Heeze

Wethouder Pieter van der Stek (D66): 
- Financiën
- HSLnet
- Subsidies
- Grondzaken
- Belastingen
- De Bulders in Heeze

Wethouder Toon Bosmans (PvdA):
- Dorpshuizen
- Accomodatiebeleid
- Volksgezondheid
- Bibliotheek
- Energietransitie
- Centrumontwikkeling Heeze
- Verplaatsing Albert Heijn Heeze

Burgemeester Paul Verhoeven (VVD):
- Commnunicatie
- Personeel en Organisatie
- Facilitaire zaken
- Openbare orde en veiligheid
- Burgerzaken
- De Berkenschutse

Laat hier je reactie achter