Uitvoeringsprogramma Infrastructuur

25 juli 2018 - 16:40

HEEZE-LEENDE - Bij het eindrapport "Gebiedsgerichte verkenning Heeze-Leende" (2008) van het project "Totaaloplossing verkeersproblematiek gemeente Heeze-Leende", is ook een uitvoeringsprogramma 2009-2020 vastgesteld. Hierin zijn de maatregelen opgenomen, die uit het eindrapport noodzakelijk bleken. Tevens waren hierin maatregelen opgenomen uit het Gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan, het fietspadenplan, de aanleg van relevante ontsluitingswegen voor de uitbreiding van woning- en industriebebouwing en het geplande groot onderhoud aan riolering en wegen van 2009 en 2010.

Nieuw uitvoeringsprogramma (2018-2019)
Ten opzichte van dit vastgestelde uitvoeringsprogramma heeft zich een aantal wijzigingen voorgedaan. Om deze reden was actualisatie nodig. Het nieuwe uitvoeringsprogramma kijkt, naast de nieuw aan te leggen centrale as, ook naar andere beleidsvelden en projecten die zorgen voor aanpak van bestaande verkeersproblematiek. Het nieuwe doel van het ‘Uitvoeringsprogramma infrastructuur’ is het geven van een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot lopende en toekomstige projecten en verbindingen leggen tussen de diverse projecten om te kijken of het mogelijk is om werk met werk te maken. U kunt het nieuwe 'Uitvoeringsprogramma infrastructuur 2016-2017 hieronder downloaden. Voor de centrale as heeft de gemeenteraad op 12 juli 2010 een voorkeursvariant vastgesteld. Deze variant is opgenomen in de gemeentelijke structuurvisie die in april 2013 is vastgesteld. Het voorkeurstracé variant 2b kunt u downloaden op de pagina Totaaloplossing Verkeersproblematiek.

Fietsplan
Op 13 juni 2016 heeft de gemeenteraad het Fietsplan Heeze-Leende vastgesteld. Het Fietsplan geeft richting aan fasering van maatregelen om het bestaande fietsnetwerk de komende jaren kwalitatief te verbeteren. De fasering is gerelateerd aan het Uitvoeringsprogramma Infrastructuur waarin de werkzaamheden, planning en financiën zijn omschreven.

Het Fietsplan is te downloaden via deze link op de website van de gemeente Heeze-Leende.

Laat hier je reactie achter