Nieuw fietspad langs de Strabrechtse heide

9 augustus 2018 - 13:00

HEEZE - Er is een vergunning verleend voor de aanleg van een fietspad van 2,5 kilometer tussen natuurpoort de Plaetse en de Boschlaan. Dat zal een half verhard pad worden van 2 meter breed en 10 centimeter dikte. Het loopt deels over bestaande wandelpaden in de Herbertusbossen en deels langs de hei. Het IVN, Staatsbosbeheer en Brabants Landschap zijn er een tijd geleden al over ingelicht. Het pad zou eerst langs de noordrand van de Herbertusbossen lopen, waar een rij oude beuken staat. Er is op aangedrongen deze beuken te ontzien door het pad iets zuidelijker te laten lopen, over een evenwijdig wandelpad. Dat advies is overgenomen. Het is te hopen dat voor aanleg van het pad zo min mogelijk afgegraven en/of opgehoogd wordt, zodat zo min mogelijk bomen schade oplopen.

De Wet Natuurbescherming is getoetst door langs het tracé te onderzoeken welke planten en dieren daar leven. Er wordt geen noemenswaardige schade of verstoring verwacht van de aanwezige soorten, waarvan er diverse beschermd zijn. Er mag geen gemotoriseerd verkeer over het pad. De werkzaamheden worden in de wintermaanden uitgevoerd om verstoring van flora en fauna tot een minimum te beperken.

Laat hier je reactie achter