RTG en raadsvergadering LIVE te volgen

3 september 2018 - 19:00

HEEZE-LEENDE - Vanavond vinden in de raadzaal van het gemeentehuis een openbaar rondetafelgesprek (RTG) en raadsvergadering plaats. Het RTG begint om 19.30 uur en duurt tot 20.00 uur en is via deze link live te volgen. De raadsvergadering begint om 20.15 uur, of zoveel eerder als mogelijk is, als het RTG eerder afgelopen is. De raadsvergadering is live te volgen via deze link.

Onderwerpen die tijdens het RTG worden behandeld:
1   Vaststellen voorlopige agenda
2   Mededelingen/Ingekomen brieven uit de gemeenteraad: --
3   Raadsadvies Commissariaat voor de Media (Rv18,45)
4   Herinrichting boven- en buitenruimte bibliotheek (Rv18.,43)
5   Sluiting

Bekijk hier de volledige agenda.

Agendapunten van de raadsvergadering

1      Opening/Vaststelling agenda/Mededelingen/Trekking stemnummer
2I     Vaststelling van de besluitenlijst van het Rondetafelgesprek d.d.: --
2II    Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 2 juli 2018
3      Ingekomen stukken en mededelingen
4      HAMERSTUKKEN
4a    Benoemingen AB MRE (Rv18.28)
5      Vertegenwoordiging vanuit subregio A2-gemeenten in bedstuurscommissie RHCE (Rv18.44)
6      Benoemingen waarnemend voorzitter gemeenteraad, voorzitters RTG, leden en plv. lid auditcomité, Raadstafel 21, IOGAS en werkgeverscommissie 
7      OPINIEREND DEEL
7a    APV Heeze-Leende 2018 (Rv18.40)
8      Raadsadvies aan Commissariaat voor de Media (Rv18.45)
9      1e wijziging Verordening Ondergrondse Infrastructuur (Rv18.39)
10    Verordening doelgroepen sociale huurwoningen gemeente Heeze-Leende (Rv18.42)
11    Herinrichting boven- en buitenruimte bibliotheek (Rv18.43)
12    Bestuursrapportage 2018 (Rv18.46)
13    Bestuursrapportage GRSA2 2018 (Rv18.47)
14    Reactie op MRE notitie 'Bouwstenen voor een effectieve samenwerking' (Rv18.48)
15    Rondvraag
16    BESLUITVORMEND DEEL
16a  APV Heeze-Leende 2018 (Rv18.40)
17    Raadsadvies aan Commissariaat voor de Media (Rv18.45)
18    1e wijziging Verordening Ondergrondse Infrastructuur (Rv18.39)
19    Verordening doelgroepen sociale huurwoningen gemeente Heeze-Leende (Rv18.42)
20    Herinrichting boven- en buitenruimte bibliotheek (Rv18.43)
21    Bestuursrapportage 2018 (Rv18.46)
22    Bestuursrapportage GRSA2 2018 (Rv18.47)
23    Reactie op MRE notitie 'Bouwstenen voor een effectieve samenwerking' (Rv18.48)
24    Sluiting

Bekijk hier de volledige agenda

Laat hier je reactie achter