Gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening

20 september 2018 - 12:45

HEEZE-LEENDE - Vanaf 2016 zijn alle praktijkervaringen, wetswijzigingen, beleidswensen en ontwikkelingen op het gebied van openbare orde en veiligheid bijgehouden. Deze vormen de aanleiding voor het opstellen van de nieuwe APV die vandaag, 19 september 2018, ingaat. 
Uitgangspunt van de nieuwe APV is de model-APV van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Alle modelbepalingen zijn per artikel doorgesproken, onderzocht en vergeleken met de APV 2016, de (praktijk)situatie in Heeze-Leende en de buurgemeenten Cranendonck en Valkenswaard. Daarnaast zijn de ambtelijke en bestuurlijke wensen en de wensen van de politie geïnventariseerd. Al deze wijzigingen en wensen zijn, voor zover mogelijk, doorgevoerd in de nieuwe verordening.

De wijzigingen hebben betrekking op:
1: tekstuele, redactionele en wetstechnische wijzigingen;
2: artikelen en/of leden die inhoudelijk zijn aangepast naar aanleiding van ervaringen uit de uitvoeringspraktijk, in overstemming met buurgemeenten en/of op verzoek van politie.

De belangrijkste aanleiding om de APV nu te wijzigen is het opnemen van een bepaling om woonoverlast aan te pakken. Per 1 juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast in werking getreden. Die wet maakt het mogelijk dat de gemeenteraad de burgemeester de bevoegdheid toekent om bij ernstige en herhaaldelijke woonoverlast gedragsaanwijzingen op te leggen aan de overlastgever. Gemeenten worstelen al lang met het weerbarstige probleem van woonoverlast. Dit instrument voorziet dan ook in een behoefte.

Een tweede aanleiding om de APV te wijzigen is het opnemen van de mogelijkheid om specifieke branches aan te wijzen waarvoor een exploitatievergunningplicht geldt. De voorgestelde wijziging kan de drempel voor het verrichten van illegale activiteiten in onze gemeente verhogen.

Één van de belangrijkste wijzigingen betreft de aanpassing van de artikelen 4:2 en 4:3 inzake de aanwijzing van collectieve festiviteiten en kennisgeving van incidentele festiviteiten (geluidsvoorschriften) en de toevoeging van artikel 4:3a inzake gehoorschadepreventie. Door het toevoegen van een dB(C) norm (basgeluid), de dB(A) norm iets onder de huidige norm/richtlijn te brengen en de eindtijden voor overschrijding naar beneden bij te stellen (doordeweeks van 01.00 uur naar 23.30 en in het weekend van 02.00 uur naar 00.30 uur) wordt onevenredige overlast voor omwonenden zoveel mogelijk voorkomen. 

Laat hier je reactie achter