Sociaal makelaar aangesteld voor kern Heeze

24 oktober 2018 - 17:34

HEEZE - Het college van burgemeester en wethouders heeft vanaf 1 november een sociaal makelaar aangesteld voor kern Heeze. Het betreft een 2 -jarig project. De sociaal makelaar is een makelaar op het gebied van zorg, welzijn en wonen.  De makelaar is in dienst van de gemeente, een professional die inwoners ondersteunt of in contact brengt met de juiste mensen.

De levensverwachting van mensen neemt toe. We leven langer en door vergijzing stijgt het aantal mensen met een chronische ziekte en dementie. Veel mensen willen graag thuis ouder worden. Ook mensen met psychische problemen, niet aangeboren hersenletsel,  autisme of andere beperkingen  wonen het liefst zelfstandig thuis. Dit geldt  zowel  voor jongeren als voor volwassenen.  De gemeente Heeze-Leende bevordert het zelfstandig thuis wonen o.a. door ontmoetingsplekken te creëren, mantelzorgers te ondersteunen, eenzaamheid te voorkomen, sociale netwerken te bevorderen en burgerinitiatieven te ondersteunen.  De sociaal makelaar kan hierin een belangrijke rol spelen.

Werkzaamheden sociaal makelaar
De sociaal makelaar is betrokken, luistert, heeft aandacht voor inwoners en helpt bij het vinden van oplossingen. De aanpak van de sociaal makelaar is vooral gericht op wat iemand zelf kan en wat inwoners voor elkaar kunnen betekenen. De sociaal makelaar is een schakel en een verbinder die de eerste vragen over zorg, welzijn en wonen opvangt. Inwoners kunnen met alle vragen op het gebied van zorg, welzijn en wonen bij de makelaar terecht.

Vooralsnog alleen werkzaam in de kern Heeze
In de kernen Leende, Sterksel en Leenderstrijp zijn de Zorgcoöperatie Leende en de zorgwerkgroepen Sterksel en Leenderstrijp actief. Zij spelen binnen deze kernen een belangrijke rol als het gaat om signalering, preventie en ondersteuning. In kern Heeze ontbreekt het aan een vergelijkbaar burgerinitiatief. Daarom is de sociaal makelaar vooralsnog alleen in deze kern actief.

Bereikbaarheid
De sociaal makelaar Yvonne Cuijten is te bereiken op maandag, woensdagmiddag en donderdag via telefoonnummer 06- 2909 2376 en e-mail: sociaalmakelaar@heeze-leende.nl.

Laat hier je reactie achter