Raadsvergadering maandag LIVE te volgen

5 november 2018 - 19:00

HEEZE-LEENDE - Op maandagavond 5 november vindt er een raadsvergadering plaats in de raadzaal. De vergadering start om 19.00 uur en is via deze link live te volgen. Onderwerpen tijdens het opiniërend en besluitvormend deel van de raadsvergadering:

Agendapunten

1 Opening/Vaststelling agenda/Mededelingen/Trekking stemnummer
2.I Vaststelling van de besluitenlijst van de RTG-vergadering van: --
2.II Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 8 oktober 2018
3 Ingekomen stukken en mededelingen
3.II Ingekomen stukken waarvoor uw instemming wordt gevraagd: --
3.III Ingekomen stukken ter afdoening in handen stellen van burgemeester en wethouders: --
3.IV Ingekomen stukken in handen stellen van burgemeester en wethouders voor behandeling in rondetafelgesprek en/of raad: --
3.V Brieven van het college aan de raad:
4 OPINIËREND DEEL
4.a Samenwerkingsovereenkomst bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant (Rv18.50)
5 Programmabegroting 2019 (Rv18.52)
6 Rondvraag
7 BESLUITVORMEND DEEL
7.a Samenwerkingsovereenkomst bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant (Rv18.50)
8 Programmabegroting 2019 (Rv18.52)
9 Sluiting

Bekijk hier de volledige agenda.

Laat hier je reactie achter