Openbare raadsvergadering op maandag 3 december

3 december 2018 - 19:21

HEEZE-LEENDE - Vanavond, 3 december, vindt er een raadsvergadering plaats in de raadzaal. De vergadering start om 19.30 uur.
U kunt deze raadsvergadering live volgen! Klik hier om de uitzending te bekijken.

Onderwerpen tijdens het opiniërend en besluitvormend deel van de raadsvergadering

Agendapunten
1       Opening/Vaststelling agenda/Mededelingen/Trekking stemnummer
2.I     Vaststelling van de besluitenlijst van de RTG-vergadering van: --
2.II    Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 5 november 2018
3       Ingekomen stukken en mededelingen
4       OPINIËREND DEEL
4.a    Archiefverordening (Rv18.53)
5       Kadernota Integrale Veiligheid (Rv18.54)
6       Budget uitvoering project Ginderover 58 Heeze en omliggende percelen (Rv18.49)
7       Belastingverordeningen (Rv18.55)
8       Controleprotocol (Rv18.56)
8.a.a Motie D66, CDA, PvdA, LHL, ABHL, PvOJ/GL, Vreemd aan de orde van de dag, vaccinatietoelichting
         Motie D66, CDA, PvdA, LHL, ABHL, PvOJGL, Motie Vreemd aan de orde van de dag, Vaccinatievoorlichting.pdf
8.a.b Motie PvOJ/GL, Vreemd aan de orde van de dag, invoeren van een "nee, tenzij"-systeem voor ongeadresseerd drukwerk
         Motie PvOJGL, ongeadresseerd-drukwerk-nee-tenzij.pdf
9       Rondvraag
10     BESLUITVORMEND DEEL
10.a  Archiefverordening (Rv18.53)
11     Kadernota Integrale Veiligheid (Rv18.54)
12     Budget uitvoering project Ginderover 58 Heeze en omliggende percelen (Rv18.49)
13     Belastingverordeningen (Rv18.55)
14     Controleprotocol (Rv18.56)
14.a  Motie D66, CDA, PvdA, LHL, ABHL, PvOJ/GL, VVD Vreemd aan de orde van de dag, vaccinatietoelichting
14.b  Motie PvOJ/GL, Vreemd aan de orde van de dag, invoeren van een "nee, tenzij"-systeem voor ongeadresseerd drukwerk
15     Sluiting

Bekijk hier de volledige agenda.

Laat hier je reactie achter