Bezoek voortaan Heeze-Leende24.nl

De website is vernieuwd en is voortaan alleen nog maar te bereiken via www.heeze-leende24.nl. Deze nieuwe url vervangt heeze24.nl en leende24.nl.

Mocht je dus een snelkoppeling op de computer of tablet hebben, verander de url dan.

Voor iedereen die de app van Heeze-Leende24 op zijn mobiele telefoon heeft geïnstalleerd, dienen zij de nieuwe app te downloaden in de stores.

Website gemeente Heeze-Leende gebruiksvriendelijk

8 december 2018 - 09:00

HEEZE-LEENDE - Websites van gemeenten zijn nog altijd niet gebruiksvriendelijk genoeg voor mensen met een beperking. Ondanks inspanningen van de gemeenten lukt het vaak niet om de sites volledig toegankelijk te maken. Terwijl de overgrote meerderheid denkt dat het wel goed zit. Dat concludeert toegankelijkheidsexpert Eric Velleman, die 69 gemeenten onder de loep nam. De website van de gemeente Heeze-Leende die vorig jaar werd vernieuwd voldoet wel. De website is toegankelijk voor blinden, slechtzienden, doven, slechthorenden en mensen met motorische beperkingen. Zo kan de tekst worden voorgelezen, kunnen teksten vergroot worden en kan de gebruiker contrast vergroten op de website.

Gebrek aan controle
Nederlandse wet- en regelgeving vereist dat websites en apps van overheden in 2021 ook toegankelijk zijn voor mensen met een auditieve, visuele, motorische of verstandelijke beperking of die bijvoorbeeld kleurenblind zijn. Dat vloeit voort uit een Europese richtlijn uit 2016. De Nederlandse gemeenten hebben die richtlijnen omarmd. Toch loopt de uitvoering achter. Volgens Velleman ligt dat vooral aan een gebrek aan controle. "Een websitebouwer krijgt een lijstje met eisen, er wordt iets opgeleverd en dat wordt vervolgens door niemand gecontroleerd. Er wordt door niemand gekeken: voldoet dit eigenlijk wel aan onze eisen?"

Het gaat dus niet mis door problemen met de techniek, maar doordat gemeenten zich te weinig bewust zijn dat hun sites toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Het staat niet in beleidsplannen en het management is niet betrokken bij het toegankelijk maken. Vandaar Vellemans conclusie dat het een organisatorisch probleem is.

Laat hier je reactie achter