Bezoek voortaan Heeze-Leende24.nl

De website is vernieuwd en is voortaan alleen nog maar te bereiken via www.heeze-leende24.nl. Deze nieuwe url vervangt heeze24.nl en leende24.nl.

Mocht je dus een snelkoppeling op de computer of tablet hebben, verander de url dan.

Voor iedereen die de app van Heeze-Leende24 op zijn mobiele telefoon heeft geïnstalleerd, dienen zij de nieuwe app te downloaden in de stores.

Gladheid bestrijden

13 december 2018 - 09:45

HEEZE-LEENDE - De gemeente moet gladde wegen binnen de bebouwde kom bestrijden. De gemeente strooit als de wegen glad worden door bevriezing, sneeuw of ijzel.

Als eerste strooit de gemeente op doorgaande routes, zoals busroutes, hoofdwegen en toegangswegen tot wijken.
Daarna wordt gestrooid op wegen naar huisartsen en verzorgingshuizen en straten bij winkelcentra en in woonwijken.
De gemeente Heeze-Leende is samen met alle andere gemeenten in de regio aangesloten bij de Centrale Alarmering Gladheid Regio Eindhoven. De coördinatie wordt uitgevoerd door de gemeente Eindhoven. De dienstdoende chef gladheidbestrijding van de gemeente Eindhoven bewaakt, samen met Rijkswaterstaat, dag en nacht de weerssituatie via de verkregen weergegevens van het weerbureau en onderhoudt contacten met de Provincie, Rijkswaterstaat en de meldkamer politie. De dienstdoende chef gladheidbestrijding van de gemeente Eindhoven geeft bij gladheid een regionaal alarm af. De gemeente Heeze-Leende kent een piketdienst voor de gladheidbestrijding. De dienstdoende chef gladheidbestrijding van de gemeente Eindhoven belt de piketcoördinator van de gemeente Heeze-Leende. Deze zet de gladheidbestrijding snel en effectief in gang, met behulp van de aannemer voor alarmfase 1.

Waar strooit de gemeente?
Heeze-Leende kent een aantal wegen die we altijd moeten strooien. Dit zijn doorgaande wegen, hoofdaders, busroutes, schoolroutes en hoofdfietsroutes (fase 1). Deze lijst ligt in principe vast. Dit heeft alles te maken met verkeersveiligheid voor weggebruikers en bereikbaarheid voor hulpdiensten. Daarnaast zijn er nog veel wegen en fietsroutes die, wanneer de gladheid aanhoudt, in een later stadium gestrooid worden (fase 2 en 3). De alarmfase (fase 1) voert een aannemer uit. Voor fase 2 en 3 zetten we medewerkers van onze buitendienst in. De medewerkers van de buitendienst voeren deze fasen zelf uit, alleen onder reguliere werktijd.

Onder het kopje documenten, op de site van de gemeente, vindt u een overzicht waarin staat aangegeven welke wegen in onze gemeente tot fase 1, 2 of 3 behoren.

Sneeuwruimen 
Bij hevige sneeuwval is het van belang dat we de route vooraf met sneeuwploeg of rolbezem schoonmaken. Bij meer dan tien tot vijftien centimeter sneeuw, hebben de strooiwagens in de alarmfase (fase 1) een sneeuwploeg of rolbezem. We maken dan zoveel mogelijk in één handeling de weg sneeuwvrij en we strooien. Bij grote hoeveelheden sneeuwval is er sprake van een extreme situatie, waar niemand iets aan kan doen. Sneeuw is namelijk heel moeilijk te voorspellen omdat deze buien bijna niet op de radar te zien zijn. De gemeente probeert de verbindingsroutes zoveel mogelijk begaanbaar te houden binnen de mogelijkheden die er zijn. Het ruimen van sneeuw in woonstraten of buurten heeft geen zin. De sneeuwploeg heeft maar een beperkte werkbreedte en zet de sneeuw op wallen langs de kant van de weg. Dit zou problemen opleveren met geparkeerde auto’s, oversteekbaarheid van straten, etc. Daarnaast bemoeilijken obstakels als paaltjes, verkeersdrempels of wisselend wegdek het werk.

Laat hier je reactie achter