Raadsvergadering 21 januari LIVE te volgen

21 januari 2019 - 19:07

HEEZE-LEENDE - Maandagavond 21 januari vindt er een openbare rondetafelgesprek (RTG) en raadsvergadering plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Heeze. Het RTG begint om 19.30 uur en duurt tot 19.45 uur en is via deze link te volgen waarna de raadsvergadering begint (of zoveel eerder als mogelijk is, rekening houdend met de eindtijd van het rondetafelgesprek). De raadsvergadering is vanaf 19.45 uur LIVE te volgen via deze link middels webcasting.

Onderwerpen die tijdens het rondetafelgesprek worden behandeld:

Agendapunten
1  Vaststellen voorlopige agenda
2  Mededelingen/Ingekomen brieven uit de raadsvergadering: --
3  Omgevingsvisie (Rv19.03)
4   Sluiting

Onderwerpen tijdens het opiniërend en besluitvormend deel van de raadsvergadering

Agendapunten
1 Opening/Vaststelling agenda/Mededelingen/Trekking stemnummer

2.I Vaststelling van de besluitenlijst van de RTG-vergadering van: --
2.II Vaststelling van de besluitenlijsten van de openbare raadsvergaderingen van 3 december en 10 december 2018

3 Ingekomen stukken en mededelingen
3.I Ingekomen stukken en mededelingen die voor kennisgeving kunnen worden aangenomen:
3.I.a Cliëntenraad W&I, negatieve inkomenseffecten 2019*
3.I.b Motie gemeente Hattem, kinderpardon*
3.I.c Motie gemeente Zevenaar, kinderpardon*
3.I.d Motie gemeente Haaksbergen, kinderpardon*
3.I.e Provincie Noord-Brabant, repressief toezicht begroting 2019*
3.I.f ODZOB, Kadernota 2020*
3.I.g Provincie Noord-Brabant, oordeel Interbestuurlijk toezicht systematisch toezicht omgevingsrecht 2018*

3.I.h 2e Bestuursrapportage monitor versie 2.0 VRBZO* 
3.II Ingekomen stukken waarvoor uw instemming wordt gevraagd:
3.II.b Regionaal risicoprofiel 2019 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost
3.II.c Commissariaat voor de Media (addendum op besluit 3 september 2018)
3.III Ingekomen stukken ter afdoening in handen stellen van burgemeester en wethouders:
3.III.b NBPB, beschermingsbewindvoering
3.IV Ingekomen stukken in handen stellen van burgemeester en wethouders voor behandeling in rondetafelgesprek en/of raad:
3.IV.a Dorpsraad Leende, input voor woonvisie
3.IV.b min. BiZa, introductie rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
3.IV.c MRE, aanbieding Samenwerkingsakkoord 2019-2022
3.IV.d MRE, Werkprogramma 2019
3.V Brieven van het college aan de raad:
3.V.a Ontwikkeling nieuwe VTH beleid en omgevingsrecht
3.V.b Vaststelling uitvoerings- en handhavingsbeleid VTH omgevingsrecht 2019-2022
3.V.c Opstellen duurzaamheidsbeleid en regionale energietransitie

4 opiniërend deel
4.1 Landschapsprojecten (Rv19.01)
4.1.2 Onder voorbehoud: Amendement PvOJ/GL

5 Omgevingsvisie (Rv19.03)
5.a Motie ABHL, Vreemd aan de orde van de dag, vastgestelde budget voor centrumplan Leende

6 Rondvraag

7 Besluitvormend deel

7.1 Landschapsprojecten (Rv19.01)

8 Omgevingsvisie (Rv19.03)
8.a Motie ABHL, Vreemd aan de orde van de dag, vastgestelde budget voor centrumplan Leende

9 Sluiting

Bekijk hier de volledige agenda.

Laat hier je reactie achter